25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με είκοσι εννέα (29) εξωτερικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (ΤΣΜ) στην Ελλάδα» που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας (ΤΠΑ Υγείας 2021-2025), διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τη λήξη του προγράμματος (31-12-2025).

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

καλεί τους ενδιαφερόμενους για τη σύναψη σύμβασης έργου σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 3984/2011, όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4737/2020, ως κάτωθι:

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Σχέση εργασίας

Συνολικός αριθμός θέσεων

Διάρκεια σύμβασης

Τόπος εργασίας
α1

ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Νευρολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Νεφρολογίας ή Γαστρεντερολογίας ή Ουρολογίας ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Χειρουργικής) ή ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής

Σύμβαση μίσθωσης έργου 

(καθεστώς έκδοσης δελτίου ΑΠΥ)

Είκοσι

(20)

Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της σύμβασης
έως και τη
λήξη του
προγράμματος
(31-12-2025)*

Δημόσια Νοσοκομεία

α2

ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Νευρολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Νεφρολογίας ή Γαστρεντερολογίας ή Ουρολογίας ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Χειρουργικής) ή ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής

Σύμβαση μίσθωσης έργου 

(καθεστώς έκδοσης δελτίου  ΑΠΥ)

Έξι (6) Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της σύμβασης
έως και τη λήξη του
προγράμματος
(31-12-2025)*

Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

α3
ΠΕ Μαθηματικών, (ειδικότητας ΠΕ Μαθηματικών), ή ΠΕ Στατιστικών (ειδικότητας ΠΕ Στατιστικών), ή ΠΕ Βιολόγων, (ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων), ή ΠΕ Ιατρών (όλων των ειδικοτήτων)

Σύμβασημίσθωσηςέργου

(καθεστώςέκδοσηςδελτίου ΑΠΥ)

Μία (1) Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της σύμβασης
έως και τη λήξη του
προγράμματος
(31-12-2025)*
 

Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

α4

ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) ή ΠΕ  Πληροφορικής (ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής Software-Hardware ή ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής Hardware ή ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής Software)

Σύμβασημίσθωσηςέργου

(καθεστώςέκδοσηςδελτίου ΑΠΥ)

Μία (1) Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της σύμβασης
έως και τη λήξη του
προγράμματος
(31-12-2025)*

ΕλληνικόςΟργανισμόςΜεταμοσχεύσεων

α5 ΠΕ Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων (ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων
Σχέσεων)

Σύμβασημίσθωσηςέργου

(καθεστώςέκδοσηςδελτίου ΑΠΥ)

Μία (1) Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της σύμβασης
έως και τη λήξη του
προγράμματος
(31-12-2025)*

ΕλληνικόςΟργανισμόςΜεταμοσχεύσεων

Περρισοτερες πληροφοριες στο επισυναπτομεννο αρχειο 

 

 

 

PDF-Icon Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

62o Paidiatriko Sinedrio

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Παιδιατρική Κλινική συμμετέχει στο συνέδριο με τρεις εργασίες, με ομιλήτριες τις παιδιάτρους της κλινικής κα Ελένη Κιοσέ και κα Παρασκευή Μπακιρτζή. Οι τίτλοι των εργασιών με τις οποίες θα συμμετάσχει η παιδιατρική κλινική είναι οι εξής:

1. ΣΥΝΔΡΟΜΟ PANDAS ΣΕ ΠΑΙΔΙ 9 ΕΤΩΝ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

2. Η ΟΞΕΙΑ ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2023 ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 

 Η Διευθύντρια της κλινικής

    Ε. Καρανικολάου

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
“ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”  
   
Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45  
Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή              
Πληροφορίες:Κουρτούμα Μαρία  
Τηλ.: 25313 51551              
Fax: 25313 51535  
   

 

                   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 9-2024 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ SARS-CoV-2 (RapidTest) ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Αριθμός Διακήρυξης : 9/2024

 

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής,Σισμάνογλου 45,Τ.Κ.69133, Κομοτηνή, Τηλ: (2531351351), Φαξ: 2531022515,URL: www.komotini-hospital.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Κουρτούμα Μαρία (Τηλ. 2531351351,Φαξ: 2531351535,Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:promithies@komotini-hospital.gr

Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής σχετικά με την υπ. αριθ. 9-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία έχει αντικείμενο: «ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ SARS-CoV-2 (RapidTest) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», επισημαίνει πως τα ζητούμενα τεμάχια είναι 24.000 για ένα έτος και εφόσον υπάρξει προαίρεση για το δεύτερο έτος η ποσότητα θα είναι η ίδια.

 

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

 

 

 

Μαγδαληνή Γιαμουστάρη

 

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας της Σ.Α.Ε.Κ Γ.Ν. Κομοτηνής στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Γηροκομείο) του Χριστιανικού Συλλόγου Κομοτηνής «Η Ορθοδοξία».

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Γηροκομείο της πόλης μας από το τμήμα “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας’’ της Σ.Α.Ε.Κ του Γ.Ν. Κομοτηνής. Οι καταρτιζόμενοι ξεναγηθήκαν στο χώρο και έγινε γνωριμία με το προσωπικό και τους τροφίμους. Ενημερώθηκαν από τους υπευθύνους, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και την παροχή νοσηλευτικών φροντίδων. Προσέγγισαν με πολύ αγάπη τους τροφίμους του Γηροκομείου Κομοτηνής, τους προσέφεραν εδέσματα, χυμούς και τους κράτησαν συντροφιά. Πραγματοποίησαν λήψη αρτηριακής πίεσης, χορήγησαν φάρμακα και προσέφεραν βοήθεια στη σίτιση όπου χρειαζόταν, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτριών και των νοσηλευτών της πρωινής βάρδιας. Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό του Γηροκομείου για την άριστη υποδοχή και συνεργασία

 SAEK 2SAEK 3

 SAEK 1SAEK 4SAEK 5

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020