25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη
25313.51425
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
25313.51332   /   25313.51529

To Εργο Medicinet

 Το έργο "Enhancement of cooperation between Komotini's and Kardjali's hospitals and medical staff for their best response in case of  emergency issues focusing on car accidents" με ακρωνύμιο MEDICINET, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 (Άξονας 1, Μέτρο 1.3).

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

logo2

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardjali, Bulgaria)

με συνολικό προϋπολογισμό 1.763.785,00 €.

  

Περισσότερα...

   

 

4ype-logo

logoYYKA custom

logo3

 

GR-BU Logo

aima2