25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη
25313.51425
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
25313.51332   /   25313.51529

Αποκεντρωμένη και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα της 4ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας–Θράκης, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής "Σισμανόγλειο" είναι ο κ. Φιλιππίδης Γεώργιος.Filippidis Georgios

Ο κ. Φιλιππίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, (Δ.Π.Θ.). Κατέχει 2 μεταπτυχιακά διπλώματα σπουδών, το πρώτο στα «Παιδαγωγικά» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και το δεύτερο στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πάτρας (Ε.Α.Π.). Επίσης, είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. Μιλάει Αγγλικά σε Άριστο επίπεδο και Ιταλικά σε Καλό επίπεδο.
Εργάστηκε για 5,5 χρόνια σε διάφορες επιτελικές θέσεις στο Δήμο Καβάλας και από το 2010 κατέχει μόνιμη οργανική θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Τα τελευταία χρόνια απασχολήθηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ. Διετέλεσε, επίσης, Υποδιοικητής του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Καβάλας και Α΄ Αντιπρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Έχει ασχοληθεί και συγγράψει μελέτες και επιστημονικές έρευνες για την κοινωνική πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση, την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, την ειδική αγωγή, την κοινωνική εργασία, την πρόνοια, την παιδική προστασία και τη Δημόσια Υγεία.
Εκλέχτηκε Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Κοινωνικών Λειτουργών Καβάλας-Δράμας-Ξάνθης με έδρα την Καβάλα, ενώ έχει εκλεγεί δύο φορές μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) με έδρα την Αθήνα.
Στις 27/07/2016 διορίστηκε από τον Υπουργό Υγείας και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».

 

Η λειτουργία του σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε το έτος 1937 σε κτίριο 1379,52τμ. με δωρεά 26.000.000 δραχμών του Κωνσταντίνου Σισμάνογλου. Με τη δωρεά αυτή κτίστηκε η παλαιά πτέρυγα του Νοσοκομείου, η οποία προοριζόταν για τους απόρους και λειτούργησε από το 1937 μέχρι και το 1929, οπότε στη συνέχεια δωρίστηκε από τον Κων. Σισμάνογλου στο ελληνικό κράτος.

Στο νεόδμητο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής, λειτουργούσε αρχικά Παθολογική Κλινική με 40 κρεβάτια και Γενικό Αρχίατρο τον Α. Φλώκο, Χειρουργική Κλινική με 20 κρεβάτια και Διευθυντή της Κλινικής τον ιατρό Κ. Σκούρα, Μαιευτική Κλινική με 10 κρεβάτια και Διευθυντή της Κλινικής τον ιατρό Ιωάννη Κεραμέα καθώς και δύο (2) Εργαστήρια, το Μικροβιολογικό με προϊστάμενο τον ιατρό Γ. Καρύτσογλου και το Ακτινολογικό με προϊστάμενο τον ιατρό Γ. Κιρτζή.

Στοιχεία περί του Οργανισμού λειτουργίας του υπάρχουν από το έτος 1956. Από το έτος 1956 λειτουργούσε στο ίδιο κτίριο με πέντε (5) κλινικές, ήτοι: Παθολογική, Χειρουργική, Μαιευτική – Γυναικολογική, ΩΡΛ, και Οφθαλμολογική με τα αντίστοιχα αυτών εξωτερικά ιατρεία και δύο (2) Εργαστήρια, το Μικροβιολογικό και το Ακτινολογικό.

Το 1974 ενσωματώθηκε στο υπάρχον η νέα πτέρυγα που κατασκευάσθηκε από το Δημόσιο, διαρρυθμίστηκαν και εκσυγχρονίστηκαν οι παλαιές εγκαταστάσεις και αναπτύχθηκαν επί πλέον των λειτουργούντων και οι κλινικές: Παιδιατρική, Καρδιολογική, Ουρολογική, Λοιμωδών Νόσων, το Τμήμα Αναισθησιολογίας και το Εργαστήριο του Σταθμού Αιμοδοσίας.

Το 1978 προστέθηκαν το Αντιφυματικό Ιατρείο και το Τμήμα Προώρων.

Στη παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η πλήρης διάρθρωση των υπηρεσιών του Γ. Ν. Κομοτηνής "Σισμανόγλειο".

orgchart_thumb

 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020