25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

Για Συνεργασία με δύο (2) συνεργάτες ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού Προσωπικού (Ηλεκτρολόγων) με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες στην Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Κομοτηνής»

 

 

PDF-Icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( Τεχνικοί )

 

Για Συνεργασία με Επιστημονικό προσωπικό (ΠΕ Ακτινοφυσικό), με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες στα Ακτινολογικά Εργαστήρια του Γ.Ν. Κομοτηνής»

 

 

PDF-Icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ( Ακτινοφυσικός )

 

ΤΟ ΔΙΕΚ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

Στις 1/12/2023 οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Βοηθός Νοσηλευτικής του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών» ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών που διοργάνωσε ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών στο ίδρυμα "Παπανικολάου" σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης και τη ΔΚΕΠΠΑΚ Κομοτηνής.

Οι σπουδαστές μας ενημερώθηκαν για σημαντικά θέματα, όπως:

  • Η βία εναντίον των γυναικών μία από τις επικρατέστερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο.
  • Η  σοβαρότητα  και  τη  συχνότητα  του  φαινομένου 
  • Οι μορφές βίας κατά των γυναικών
  • Οι αιτίες και επιπτώσεις της φυλετικής ανισότητας
  • Το νομικό πλαίσιο για όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών  - Νομική προστασία των γυναικών 
  • Ο ρόλος της Αστυνομίας στην πάταξη του φαινομένου - Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας
  • Ο σημαντικός ρόλος των επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση περιπτώσεων γυναικών που έχουν υποστεί βία
  • Υπηρεσίες για άτομα που έχουν υποστεί έμφυλη βία – (Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Γραμμή SOS 15900 - Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής - Ξενώνας  Φιλοξενίας  Κακοποιημένων  Γυναικών  του Δήμου)
  • Η λειτουργία και οι στόχοι του Ξενώνα  Φιλοξενίας  Κακοποιημένων  Γυναικών  του Δήμου

Ευχαριστούμε πολύ, τους οργανωτές και όλους τους ομιλητές, οι οποίοι με τις ενδιαφέροντες εισηγήσεις τους μας ενημέρωσαν και μας ευαισθητοποίησαν για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 2

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 4

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 5

 

              
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                    
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
Διεύθυνση:   Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ                                                            
Πληροφορίες: Φαλάμη Χριστιάνα
Τηλέφωνο: 25313 51551

FAX: 2531351535

Email- promithies@komotini-hospital.gr

                                        

                                                                

                                                                 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

 

Αριθμός Διακήρυξης : 18/2023

Αριθμοί Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 244172)

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνίαυποβολής προσφορώνκαι διενέργειας του με αρίθμ. 18-2023 και με συστημικό αριθμό 244172, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής των υπηρεσιών διανομής γευμάτων (εστίασης) στους ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» με τηνυπ’ αριθμ. 679/45ης/30-11-2023 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται για την Παρασκευή 19-1-2024 και ώρα 10:00 π.μ. και η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η ημέρα Πέμπτη 25-01-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

 

 

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020