25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με είκοσι εννέα (29) εξωτερικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (ΤΣΜ) στην Ελλάδα» που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας (ΤΠΑ Υγείας 2021-2025), διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τη λήξη του προγράμματος (31-12-2025).

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

καλεί τους ενδιαφερόμενους για τη σύναψη σύμβασης έργου σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 3984/2011, όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4737/2020, ως κάτωθι:

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Σχέση εργασίας

Συνολικός αριθμός θέσεων

Διάρκεια σύμβασης

Τόπος εργασίας
α1

ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Νευρολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Νεφρολογίας ή Γαστρεντερολογίας ή Ουρολογίας ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Χειρουργικής) ή ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής

Σύμβαση μίσθωσης έργου 

(καθεστώς έκδοσης δελτίου ΑΠΥ)

Είκοσι

(20)

Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της σύμβασης
έως και τη
λήξη του
προγράμματος
(31-12-2025)*

Δημόσια Νοσοκομεία

α2

ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Νευρολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Νεφρολογίας ή Γαστρεντερολογίας ή Ουρολογίας ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Χειρουργικής) ή ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής

Σύμβαση μίσθωσης έργου 

(καθεστώς έκδοσης δελτίου  ΑΠΥ)

Έξι (6) Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της σύμβασης
έως και τη λήξη του
προγράμματος
(31-12-2025)*

Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

α3
ΠΕ Μαθηματικών, (ειδικότητας ΠΕ Μαθηματικών), ή ΠΕ Στατιστικών (ειδικότητας ΠΕ Στατιστικών), ή ΠΕ Βιολόγων, (ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων), ή ΠΕ Ιατρών (όλων των ειδικοτήτων)

Σύμβασημίσθωσηςέργου

(καθεστώςέκδοσηςδελτίου ΑΠΥ)

Μία (1) Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της σύμβασης
έως και τη λήξη του
προγράμματος
(31-12-2025)*
 

Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

α4

ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) ή ΠΕ  Πληροφορικής (ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής Software-Hardware ή ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής Hardware ή ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής Software)

Σύμβασημίσθωσηςέργου

(καθεστώςέκδοσηςδελτίου ΑΠΥ)

Μία (1) Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της σύμβασης
έως και τη λήξη του
προγράμματος
(31-12-2025)*

ΕλληνικόςΟργανισμόςΜεταμοσχεύσεων

α5 ΠΕ Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων (ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων
Σχέσεων)

Σύμβασημίσθωσηςέργου

(καθεστώςέκδοσηςδελτίου ΑΠΥ)

Μία (1) Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της σύμβασης
έως και τη λήξη του
προγράμματος
(31-12-2025)*

ΕλληνικόςΟργανισμόςΜεταμοσχεύσεων

Περρισοτερες πληροφοριες στο επισυναπτομεννο αρχειο 

 

 

 

PDF-Icon Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020