25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                                                                               Κομοτηνή 1/7/2024

"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"                                                                                                                                                   Αριθ.Πρωτ: 178ΓΔ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/νση: Σισμάνογλου 45                                                                                                                                   ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Πληρ.: Σ.Πλατσίδου

Τηλ: 2531351400

Email: prosopiko@komotini-hospital.gr

 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των τακτικών υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου και των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Γ.Ν. Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»»

ΣΧΕΤ. : Η υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1340/οικ. 11527/18.6.2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό, σας γνωρίζουμε ότι, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και με βαθμό τουλάχιστον Γ΄.

Κάθε υπάλληλος που συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες εκλογέων και έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα είτε μεμονωμένα είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων.

Η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας θα γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Οι έχοντες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι συμμετέχουν στις εκλογές ξεχωριστά, δηλαδή οι μόνιμοι με δικούς τους υποψηφίους και οι ΙΔΑΧ με δικούς τους υποψηφίους.

Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν εγγράφως, είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή, το διάστημα από

01.07.2024 έως και 10.07.2024 έως τις 15:00

στο Πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, ως εξής:

Α) Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι με γραπτή αίτησή τους, στην οποία θα αναγράφεται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνσή τους.

Β) Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων (4) τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με κοινή γραπτή δήλωση των υποψηφίων, που την απαρτίζουν και περιλαμβάνει:

την ονομασία του συνδυασμούτο ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την υπαλληλική ιδιότητα και την ταχυδρομική διεύθυνση των υποψηφίων του συνδυασμού κατά αλφαβητική σειρά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού.

Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή δήλωση των υποψηφίων του συνδυασμού.

Δήλωση εκπρόθεσμη καθώς και δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από το ελάχιστο όριο της προηγούμενης παραγράφου δεν γίνεται δεκτή. Επίσης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς.

Μετά το ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους υπαλλήλους της αρμοδιότητας σας.

Τέλος όσον αφορά τους υπαλλήλους μας, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι ή μετακινημένοι σε άλλες Υπηρεσίες και στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούμε όπως το επιδώσετε στους ενδιαφερόμενους, αποστέλλοντάς μας, το Πρακτικό Επίδοσης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020