25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα που θα ακολουθηθούν για τα έτη 2012 (Πιλοτικά) και 2013 από το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής είναι τα ακόλουθα:

Κατά τμήματα:

Χειρουργείο:

  1. Κατευθυντήριες οδηγίες για την αποθήκευση αποστειρωμένου υλικού
  2. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών

 Αναισθησιολογικό:

  1. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών
  2. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα 

nursery_protocols_6

Η Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής προκειμένου να προβεί στην εγγραφή είκοσι πέντε (25) μαθητών–τριών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2012 – 13, ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά από 1-6-2012 έως 29-6-2012.

Για τους μαθητές που μετέχουν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου (ανεξεταστέοι), οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1-9-2012 έως στις 10-9-2012.

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

1. Αίτηση Εγγραφής
2. Πιστοποιητικό σπουδών του μαθητή Α΄ τάξης Λυκείου ή ΤΕΕ.
3. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
4. Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή, εφόσον είναι ανήλικος.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δε φοιτά σε άλλη Σχολή.
6. Τέσσερις (4) φωτογραφίες.

Η Φοίτηση στη Σχολή μας είναι διετής και στους αποφοίτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3. Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει μόνο μαθήματα ειδικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της Σχολής (καθημερινά 08:30 - 13:00) στο τηλέφωνο 25313 51151.
Από 1 Ιουνίου 2011 γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τις εγγραφές στην Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως 30 Ιουνίου 2011.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μαθητών που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
1. Πιστοποιητικό σπουδών του μαθητή στην Α΄τάξη Λυκείου ή Τ.Ε.Ε.
2. Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή.
3. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ίδιου αν είναι ενήλικος για τον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.
4. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπημένο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας θεωρημένο .
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δε φοιτά σε άλλη σχολή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της Σχολής (καθημερινά 08:00 - 13:00) στο τηλέφωνο 25313 51151.
Άρχισαν από τις 17 Μαΐου 2010 και συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις εγγραφές στην Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν ως τις 30 Ιουνίου 2010.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μαθητών που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου ή πιστοποιητικό σπουδών του μαθητή στην Α΄τάξη Λυκείου ή Τ.Ε.Ε.
2. Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή.
3. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ίδιου αν είναι ενήλικος για τον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.
4. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπημένο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας θεωρημένο .
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δε φοιτά σε άλλη σχολή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της Σχολής (καθημερινά 08:00 - 13:00) στο τηλέφωνο 25313 51151.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020