25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

   

 

 

Κομοτηνή, 20/1/2017

                                       Αριθ. Πρωτ: 1094

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45
                    69100 Κομοτηνή
Πληροφορίες: Αγγέλη Ιφιγένεια
Τηλ.: 25313 51549
Fax:   25310 22515
Email: grammateia@komotini-hospitaI.gr             
 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 440/13-01-2017 επιστολή του ΑΣΕΠ ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 759/ΑΔ/28-12-2016 εκδοθείσα Προκήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για την πρόσληψη με ατομικές συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ 29 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2018. Η προκήρυξη θα επανεκδοθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μετά την έγκριση της όλης διαδικασίας από τον ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην εν λόγω προκήρυξη μπορούν να ζητήσουν να τους επιστραφούν από το Γραφείο Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» ή να τα επικαιροποιήσουν και να προσθέσουν τυχόν νέα δικαιολογητικά που απαιτούνται με τη νέα αίτηση που θα χρειαστεί να υποβάλλουν, εφόσον εκδηλώσουν εκ νέου ενδιαφέρον για την κατάληψη μίας από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Για οποιανδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Προσωπικού και συγκεκριμένα στην κα Δελημπεκάκη Αικατερίνη τηλ επικοινωνίας 2531351200.  

Ο Διοικητής

Γεώργιος Φιλιππίδης


 

 

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προσωπικού
Τηλέφωνο: 25313 51200 - 51400
 
 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ για την καθαριότητα των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Αναλυτικά, δείτε τα παρακάτω αρχεία.

                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

                                                                                                         ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

PDF-Icon  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

PDF-Icon  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.

PDF-Icon  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

Κομοτηνή, 13/12/2016

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διοικητή
Τηλέφωνο: 25313 51590
 
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έναρξη «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4430/2016 (Α΄ 205) που περιλαμβάνει 34 θέσεις 12μηνης διάρκειας μέσω του ΟΑΕΔ για το Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής».

Στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης 4000 μακροχρόνιων ανέργων από το Υπουργείο Υγείας ο ΟΑΕΔ έχει προχωρήσει στην έκδοση σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΟΑΕΔ από 12 έως 22 Δεκεμβρίου 2016. Για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής αντιστοιχούν οι κάτωθι 34 θέσεις για προσωπικό ορισμένου χρόνου 12μηνης διάρκειας με πλήρεις αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις.
Οι 34 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» είναι οι εξής :

Κατηγορία Κλάδος / Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 11
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΤΕ ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ 3
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ 1

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Απασχόλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΠΑ του ΟΑΕΔ ή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr μέσω της οποίας θα υποβάλλεται και η σχετική αίτηση.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

paidiatriki omilia

 

Η Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν Κομοτηνής σάς προσκαλεί την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17.30 στη Λέσχη Κομοτηναίων, στην ομιλία με θέμα "Ψυχοσωματικές εκδηλώσεις και σχολική προσαρμογή".

Ομιλητής: Μιράντα Διαμαντή, Ψυχολόγος του Γ.Ν. Κομοτηνής.

 

Η παρουσία σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντική!

 

Η διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής

Ε.Καρανικολάου

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020