25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

               ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» ενημερώνει όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στην υπ’αριθμ. πρωτ. 40ΑΔ/19.01.2017 Ανακοίνωσης μέσω ΑΣΕΠ, με αριθμό ΣΟΧ1/2017 του Γ.Ν. Κομοτηνής για τη σύναψη 43 θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις υπηρεσίες καθαριότητας, εστίασης και φύλαξης του Γ.Ν. Κομοτηνής, ότι η ανωτέρω Ανακοίνωση με την 371/35ης/10.08.2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κομοτηνής έχει Ανακληθεί. Η Ανάκληση της ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωσης έγινε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 107 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α΄/28.03.2017) και των δικαστικών προσφυγών που κατατέθηκαν στο Διοικητικό Εφετείο Θράκης από Ανώνυμη Εταιρεία κατά της ανωτέρω διαδικασίας. Επιπρόσθετα έχει παρέλθει άπραγη η ημερομηνία, που τίθεται σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 63 του Ν.4430/2016, κατάρτισης και αποστολής στον ΑΣΕΠ των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων που συμμετείχαν στην ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωση του Γ.Ν. Κομοτηνής.

Όσοι από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στην ανωτέρω διαδικασία επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν στο Γραφείο Προσωπικού του Γ.Ν. Κομοτηνής και να λάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για την συμμετοχή τους στην ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

 

 

                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

                                                                                                         ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Afisa Seminario Nefro 11Το Νεφρολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής σε συνεργασία με την Ελληνική Νεφρολογική Υπηρεσία, και υπό την αιγίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, διοργανώνει το 11ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας.

Το 11ο σεμινάριο έχει ως θέμα τις ''Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας'' και θα πραγματοποιηθεί στις 22 & 23 Σεπτεμβρίου 2017, στο Αμφιθέατρο Ιδρύματος Παπανικολάου στη Κομοτηνή.

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι στρογγυλά τραπέζια και ένα κλινικό φροντιστήριο, όπου θα αναλυθούν σε βάθος θέματα σημαντικά αλλά και αμφιλεγόμενα, τα οποία θα συνδυαστούν με την παρουσίαση των σύγχρονων ερευνητικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών εξελίξεων με την κλινική εφαρμογή τους.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες πρόγραμμα σε μορφή pdf παρακάτω:

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Τη Πέμπτη 27 Ιουλίου, στο χώρο Εκδηλώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, πραγματοποιήθηκε σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, απονομή Τιμητικών Επαίνων σε διακριθέντες υπαλλήλους του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Διοικητή κ. Γεώργιου Φιλιππίδη, βραβεύτηκαν 13 υπάλληλοι για την άρτια εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

 

Αναλυτικά, οι υπάλληλοι οι οποίοι έλαβαν Τιμητικό Έπαινο είναι οι παρακάτω: 

1. Δρ. Παπαναστασίου Σοφία, Διευθύντρια Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών .

2. Δρ. Μπόργκι Λουίζα, Διευθύντρια Γενικής Ιατρικής.

3. Σπανός Ιωάννης, Προϊστάμενο Τμήματος Πληροφορικής & Οργάνωσης.

4. Μιχαηλίδης Παναγιώτης, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλο Τμήματος Πληροφορικής & Οργάνωσης.

5. Ιγνατιάδου Αθανασία, προϊσταμένη Παθολογικού Τομέα.

6. Γεωργιάδου Μαρία, προϊσταμένη Μαιευτικής Κλινικής.

7. Χαλήλ Χασάν Σεβγκή, ΠΕ Νοσηλευτικής.

8. Οτζάν Εμίν, ΤΕ Νοσηλευτικής.

9. Οσμάν Σεζγκίν, ΤΕ Νοσηλευτικής.

10. Ευστρατιάδου Άννα, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων.

11. Πετρίδου Ελένη, ΥΕ βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού.

12. Αντωνιάδης Φώτης, ταμία Γ.Ν. Κομοτηνής.

13. Δημούδης Παύλος, ΔΕ Εμφανιστών-Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.

 

Φωτογραφίες: (с) Εφημερίδα Χρόνος, xronos.gr, 2017 

 

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

Κομοτηνή: 06-07-2017

Αριθ.Πρωτ: 9577 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνο: 25313 51200 - 51400
 
  

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη Σύμβασης Έργου με ειδικό Καρδιολόγο, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες στα ΤΕΠ και στην Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. Κομοτηνής.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/05-05-2014/τ.Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθ. 199.2/18ης/27-04-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, που αφορά «Υποβολή νέου αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας για έκδοση Υπουργικής απόφασης πρόσληψης Ιατρικού προσωπικού, με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
3. Την αρίθ. 201/19ης/4-5-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής που αφορά «Έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη με Σύμβαση Έργου επτά (7) ειδικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.
4. Την αρίθ. 210/20ης/11-5-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής που αφορά «Σύναψη σύμβασης έργου του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής με ειδικούς ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων».
5. Την αριθ. 328/29ης/6-7-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, που αφορά την επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικού Καρδιολόγου, λόγω παραίτησης των ειδικών Καρδιολόγων που προσελήφθησαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6631/05.05.2017 προηγούμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Κομοτηνής.
6. Την υπ’αριθμ. Β2.α./Γ.Π.οικ. 32431 τις 28/04/2017 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-6-2014) για την απασχόληση επτά (7) Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με έκδοση δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».
7. Την υπ’αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.. οικ. 33296 τις 3-05-2017 Εγκριτική Απόφαση του Υπουργού Υγείας για την κίνηση των διαδικασιών συνεργασίας έως δώδεκα μήνες, με επτά (7) Ιατρούς, με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες τους στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».
8. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 9393/03.07.2017 επιστολή παραίτησης του ειδικού Καρδιολόγου κου Γίδαρη Ευάγγελου από Σύμβαση Έργου με το Γ.Ν. Κομοτηνής.
9. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 9494/05.07.2017 επιστολή παραίτησης του ειδικού Καρδιολόγου κου Κουρτίδη Γεώργιου από Σύμβαση Έργου με το Γ.Ν. Κομοτηνής.
10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των ΤΕΠ και της Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Κομοτηνής.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους ειδικούς ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής για τη σύναψη Συμβάσεων Έργου, έναντι συνολικής αμοιβής 8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων. Η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση Σύμβασης Έργου με ειδικό ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, θα αφορά την πραγματοποίηση εφημεριών στα ΤΕΠ και στην Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. Κομοτηνής ως ακολούθως :
Ειδικότητα Καρδιολογίας μία (1) θέση :
1. Μία θέση με Σύμβαση Έργου με ειδικό Καρδιολόγο διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι 10/05/2018, για την κάλυψη μηνιαίων αναγκών εφημέρευσης της Καρδιολογικής Κλινικής και των ΤΕΠ του Γ.Ν. Κομοτηνής. Συνολικός προϋπολογισμός 8.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιουπαλληλική ιδιότητα.
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
5. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.
6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση Σισμάνογλου 45, 691 33 Κομοτηνή, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».
Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
α. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιουπαλληλική ιδιότητα.
δ. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.
ε. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
στ. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και ξεκινάει από 07-07-2017 έως και 11-07-2017. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς.

 

 

                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

                                                                                                         ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020