25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
Γραφείο Ληπτών Υγείας
25313.51313
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
25313.51332   /   25313.51529

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων μοριοδότησης των επιλεγέντων καταρτιζομένων για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024, του Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

 

Α/Α ΜΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 24850 346/1-9-2023
2 21800 339/1-9-2023
3 19830 344/1-9-2023
4 18700 351/1-9-2023
5 17700 343/1-9-2023
6 16900 345/1-9-2023
7 16900 385/13-9-2023
8 16800 376/5-9-2023
9 16500 341/1-9-2023
10 16400 342/1-9-2023
11 16300 347/1-9-2023
12 15100 340/1-9-2023
13 13400 386/13-9-2023
14 12700 354/1-9-2023
15 12200 377/5-9-2023

ΟΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΘΑ  ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  ΣΤΟΝ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ  ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ  ΕΝΣΤΑΣΗ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ  (3) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ : ΑΠΟ 19/09/2023 ΕΩΣ & 21/09/2023 & ΩΡΕΣ  8:00 Π.Μ-14:00 Μ.Μ  ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ

                                                                                                                           

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

  • Οι εγγραφές των επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στο Δ. Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Κομοτηνής, ξεκινούν από τη Δευτέρα 28/8/2023 μέχρι την Τετάρτη 6/9/2023 από 09:00 πμ έως 12:00 μβ
  • Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στο Δ.Ι.Ε.Κ., εντός της προθεσμίας. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.
  • Δικαιολογητικά

-    Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β ́ Κύκλου)

-    Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους

-    Πρόσφατη Βεβαίωση ΑΜΚΑ

-    Βεβαίωση ΑΦΜ

-    Πρόσφατη βεβαίωση Πιστοποιητικού Γέννησης

-    Πρόσφατη Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης

-    Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων (Αν εμπίπτει κάποιος σε Ειδική Περίπτωση: Πολύτεκνος, Τρίτεκνος, Ιδιότητα Προστάτη ή τέκνου Μονογονεϊκής Οικογένειας).

  • Όσοι επιτυχόντες δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.
  • Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και σε Δημόσιο ΙΕΚ.

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ (πίσω από το Νοσοκομείο), από 28/8/2023 και ώρες 09:00π.μ.-12:00μ.β.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2531351152-153.

email: epas@komotini-hospital.gr

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2022-2023

Το γραφείο του Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας κατά τις θερινές διακοπές λειτουργεί ανά δεκαπενθήμερο, ημέρα Πέμπτη από 8:00πμ-14:00μμ

Ημερομηνίες λειτουργίας του γραφείου:

20-7-2023
3-8-2023
17-8-2023
31-8-2023

Τηλέφωνα επικοινωνίας:2531351152 και 2531351153

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020