25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης Υ.ΠΕ.   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                  «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»                                          

                                                                   

    Προς :

                                                                 ΜΜΕ Ν. Ροδόπης

                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Ενόψει των Πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2022-2023, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, διαθέτει μία τηλεφωνική γραμμή για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στους υποψήφιους μαθητές και τις οικογένειές τους.
 
Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί καθημερινά από 1-6-2023   έως και 29-6-2023 Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 14:00.
 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2531351437

Υπεύθυνες ψυχολογικής υποστήριξης: Δημητρίου Βασιλική και Ιωαννίδου Δέσποινα.

 

Κομοτηνή 01-06-2023

H Διοικήτρια

του Γ.Ν. Κομοτηνής

 

                                                               

Μαγδαληνή Γιαμουστάρη

 

                           ethnosimo

 
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
 
ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ.Πλατσίδου - Λ. Μορφακίδου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σισμάνογλου 45
TK: 69133, Κομοτηνή
ΤΗΛ:2531351200-400

   

 

 

 

 

Κομοτηνή, 13/05/2023
Αρίθμ. Πρωτ.: 730

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. στον βαθμό Συντονιστή Διευθυντή

 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑ/ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ
1 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ          1
2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
         1

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esycoordinatingdirectors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16/05/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30/06/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την αναλυτική προκήρυξη παρακάτω.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

 

PDF-Icon  ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ

 

 

 

                           ethnosimo

 
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
 
ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Μορφακίδου - Ε. Καραπαναγιώτου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σισμάνογλου 45
TK: 69133, Κομοτηνή
ΤΗΛ:2531351200-400

   

 

 

ΑΔΑ:6ΨΣΤ4690ΒΑ-Η3Ρ

 

Κομοτηνή, 13/03/2023
Αρίθμ. Πρωτ.:439

  

 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., επί θητεία, ειδικότητας Καρδιολογίας με βαθμό Επιμελητή Β' και Ουρολογίας με βαθμό Επιμελητή Α' στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ":

 

ΜΟΝΑΔΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ  ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την αναλυτική προκήρυξη παρακάτω.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

 

PDF-Icon  ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ

 

 

 

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/03/2023

 

                           ethnosimo

 
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
 
ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Μορφακίδου - Ε. Καραπαναγιώτου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σισμάνογλου 45
TK: 69133, Κομοτηνή
ΤΗΛ:2531351200-400

   

 

 

ΑΔΑ:6ΨΣΤ4690ΒΑ-Η3Ρ

 

Κομοτηνή, 13/03/2023
Αρίθμ. Πρωτ.:439

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., επί θητεία, ειδικότητας Καρδιολογίας με βαθμό Επιμελητή Β' και Ουρολογίας με βαθμό Επιμελητή Α' στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ":

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ  ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α' 1

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 21/03/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31/03/2023 ώρα 24.00.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την αναλυτική προκήρυξη παρακάτω.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

 

PDF-Icon  ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ

 

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020