25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

Τα παιδιά του Κατηχητικού Σχολείου της Ενορίας της Αγίας Βαρβάρας πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου της Κομοτηνής με σκοπό να προσφέρουν λίγη χαρά στους μικρούς ασθενείς της Κλινικής εν οψει των εορταστικών ημερών.

Επίσης η διευθύντρια, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Παιδιατρικής Κλινικής θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο και τα μέλη της λέσχης εφέδρων ενόπλων δυνάμεων αλλά και το διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές του ΔΙΕΚ Κομοτηνής  για την προσφορά δώρων στους μικρούς ασθενείς και τους εύχονται Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές!

 
 
 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

 

 
 
Κομοτηνή 30-10-2015
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 25313 51100
 
 

«Ανακοίνωση – Προκήρυξη δύο (3) νέων θέσεων μέσω ΑΣΕΠ »

  

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής σας ενημερώνει ότι με την προκήρυξη 5Κ/2015 που δημοσιεύθηκε στο 6ο Φύλο του τεύχους ΑΣΕΠ της εφημερίδας της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας προκηρύχτηκαν 690 θέσεις πανελλαδικώς σε διάφορα νοσοκομεία της επικράτειας. Στην σχετική προκήρυξη περιλαμβάνονται και 3 θέσεις για το νοσοκομείο μας, πιο συγκεκριμένα:

- Μία (1) θέση ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (σελίδα 276, κωδικός θέσης 879).

- Μία (1) θέση ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (σελίδα 280, κωδικό θέσης 919).

- Μία (1) θέση ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (σελίδα 187, κωδικό θέσης 978).

Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και όλες οι σχετικές πληροφορίες εμπεριέχονται στην 96 σελίδων προκήρυξη. 

 

 

PDF-Icon  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2015  

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

 

 
 
Κομοτηνή 20-10-2015
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 25313 51100
 
 

 

«Ανακοίνωση – Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μέσω ΑΣΕΠ »

 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου σας ενημερώνει ότι με την προκήρυξη 4Κ/2015 που δημοσιεύθηκε στο 5ο Φύλο του τεύχους ΑΣΕΠ της εφημερίδας της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας προκηρύχτηκαν 226 θέσεις πανελλαδικώς σε διάφορα νοσοκομεία της επικράτειας. Στην σχετική προκήρυξη περιλαμβάνονται και 2 θέσεις για το νοσοκομείο μας, πιο συγκεκριμένα μια (1) θέση ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (σελίδα 186, κωδικός θέσης 586), και μία (1) θέση ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (σελίδα 197, κωδικό θέσης 1054). Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και όλες οι σχετικές πληροφορίες εμπεριέχονται στην 64 σελίδων προκήρυξη.

 

 

 

PDF-Icon  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2015  

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

 

 
 
ΑΔΑ: 6ΚΠΝ4690ΒΑ-ΕΥΜ
Κομοτηνή 06-10-2015
Αρ. Πρωτ.: 7612
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, Τ.Κ. 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλέφωνο: 25313 515261 - 51400 - 51200
FAX: 25313 51191
Email: prosopiko@komotini-hospital.gr
 
 

«Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής 'Σισμανόγλειο' προτίθεται να καλύψει κενές θέσεις των υπηρεσιών του με μετάταξη προσωπικού από Υπουργεία, άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου (άρθρο 6 του Ν.3613/2007), σε κενές οργανικές θέσεις.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους που επιθυμούν να μεταταχθούν σε κάποια από τις κατωτέρω αναφερόμενες θέσεις, εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Νοσοκομείο μας.
 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020