25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προσωπικού
Τηλέφωνο: 25313 51200 - 51400
 
  

 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων κλάδου Ιατρών ΕΣΥ για τη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα παρακάτω αρχεία.

 

 

                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

                                                                                                         ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

PDF-Icon  ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

WORD-Icon  ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ.

WORD-Icon  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 1.

WORD-Icon  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 2.

 

               ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» ενημερώνει όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στην υπ’αριθμ. πρωτ. 40ΑΔ/19.01.2017 Ανακοίνωσης μέσω ΑΣΕΠ, με αριθμό ΣΟΧ1/2017 του Γ.Ν. Κομοτηνής για τη σύναψη 43 θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις υπηρεσίες καθαριότητας, εστίασης και φύλαξης του Γ.Ν. Κομοτηνής, ότι η ανωτέρω Ανακοίνωση με την 371/35ης/10.08.2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κομοτηνής έχει Ανακληθεί. Η Ανάκληση της ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωσης έγινε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 107 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α΄/28.03.2017) και των δικαστικών προσφυγών που κατατέθηκαν στο Διοικητικό Εφετείο Θράκης από Ανώνυμη Εταιρεία κατά της ανωτέρω διαδικασίας. Επιπρόσθετα έχει παρέλθει άπραγη η ημερομηνία, που τίθεται σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 63 του Ν.4430/2016, κατάρτισης και αποστολής στον ΑΣΕΠ των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων που συμμετείχαν στην ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωση του Γ.Ν. Κομοτηνής.

Όσοι από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στην ανωτέρω διαδικασία επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν στο Γραφείο Προσωπικού του Γ.Ν. Κομοτηνής και να λάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για την συμμετοχή τους στην ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

 

 

                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

                                                                                                         ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Afisa Seminario Nefro 11Το Νεφρολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής σε συνεργασία με την Ελληνική Νεφρολογική Υπηρεσία, και υπό την αιγίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, διοργανώνει το 11ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας.

Το 11ο σεμινάριο έχει ως θέμα τις ''Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας'' και θα πραγματοποιηθεί στις 22 & 23 Σεπτεμβρίου 2017, στο Αμφιθέατρο Ιδρύματος Παπανικολάου στη Κομοτηνή.

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι στρογγυλά τραπέζια και ένα κλινικό φροντιστήριο, όπου θα αναλυθούν σε βάθος θέματα σημαντικά αλλά και αμφιλεγόμενα, τα οποία θα συνδυαστούν με την παρουσίαση των σύγχρονων ερευνητικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών εξελίξεων με την κλινική εφαρμογή τους.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες πρόγραμμα σε μορφή pdf παρακάτω:

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Τη Πέμπτη 27 Ιουλίου, στο χώρο Εκδηλώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, πραγματοποιήθηκε σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, απονομή Τιμητικών Επαίνων σε διακριθέντες υπαλλήλους του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Διοικητή κ. Γεώργιου Φιλιππίδη, βραβεύτηκαν 13 υπάλληλοι για την άρτια εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

 

Αναλυτικά, οι υπάλληλοι οι οποίοι έλαβαν Τιμητικό Έπαινο είναι οι παρακάτω: 

1. Δρ. Παπαναστασίου Σοφία, Διευθύντρια Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών .

2. Δρ. Μπόργκι Λουίζα, Διευθύντρια Γενικής Ιατρικής.

3. Σπανός Ιωάννης, Προϊστάμενο Τμήματος Πληροφορικής & Οργάνωσης.

4. Μιχαηλίδης Παναγιώτης, ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλο Τμήματος Πληροφορικής & Οργάνωσης.

5. Ιγνατιάδου Αθανασία, προϊσταμένη Παθολογικού Τομέα.

6. Γεωργιάδου Μαρία, προϊσταμένη Μαιευτικής Κλινικής.

7. Χαλήλ Χασάν Σεβγκή, ΠΕ Νοσηλευτικής.

8. Οτζάν Εμίν, ΤΕ Νοσηλευτικής.

9. Οσμάν Σεζγκίν, ΤΕ Νοσηλευτικής.

10. Ευστρατιάδου Άννα, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων.

11. Πετρίδου Ελένη, ΥΕ βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού.

12. Αντωνιάδης Φώτης, ταμία Γ.Ν. Κομοτηνής.

13. Δημούδης Παύλος, ΔΕ Εμφανιστών-Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.

 

Φωτογραφίες: (с) Εφημερίδα Χρόνος, xronos.gr, 2017 

 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020