25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη
25313.51425
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
25313.51332   /   25313.51529

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΚ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον πίνακα μοριοδότησης του Δ.Ι.Ε.Κ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ειδικότητας "ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ".

Επιλέγονται για τη φοίτηση στο α' εξάμηνο όλοι οι υποψήφιοι.

Προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων έως την Τετάρτη 30/09/2015.

Οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται να παραβρεθούν στο ΔΙΕΚ την Πέμπτη στις 08:20 για οριστικοποίηση της εγγραφής.

 

                                                                                                                                                Η

                                                                                                                                       ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

                                                                                                                             ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

 

 

PDF-Icon  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΚ  

Συμπλήρωση της αριθ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622/3-9-2015 εγκυκλίου "Εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας"

 

1. Ως ωράριο λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας καθορίζεται το πρωινό ωράριο.

2. Για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 δεν θα πραγματοποιηθούν εγγραφές στο Γ΄ εξάμηνο

3. Για τους καταρτιζομένους του εκπαιδευτικού έτους 2015-2016 η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατά το Ε΄ εξάμηνο (έτος 2017).

4. Κάτοχοι διπλωμάτων Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών (ΜΤΕΝΣ) και ΤΕΕ Α΄ κύκλου δεν δύνανται να εγγραφούν στα Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ"

 Nosileytiki

 
Σύμφωνα με την Γ4α/Γ.Π.οικ 67622/3-9-15 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας "Εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ του Ν.4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας" για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, υποβάλλονται αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στην ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας στο Δ.Ι.Ε.Κ. - Νοσοκομείου Κομοτηνής από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2015 και η έκδοση των αποτελεσμάτων θα ολοκληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2015.
 
 
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
 
i. Σχετική αίτηση (από τη Γραμματεία της Σχολής) στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020