25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη
25313.51425
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
25313.51332   /   25313.51529

Συμπλήρωση της αριθ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622/3-9-2015 εγκυκλίου "Εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας"

 

1. Ως ωράριο λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας καθορίζεται το πρωινό ωράριο.

2. Για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 δεν θα πραγματοποιηθούν εγγραφές στο Γ΄ εξάμηνο

3. Για τους καταρτιζομένους του εκπαιδευτικού έτους 2015-2016 η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατά το Ε΄ εξάμηνο (έτος 2017).

4. Κάτοχοι διπλωμάτων Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών (ΜΤΕΝΣ) και ΤΕΕ Α΄ κύκλου δεν δύνανται να εγγραφούν στα Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ"

 Nosileytiki

 
Σύμφωνα με την Γ4α/Γ.Π.οικ 67622/3-9-15 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας "Εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ του Ν.4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας" για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, υποβάλλονται αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στην ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας στο Δ.Ι.Ε.Κ. - Νοσοκομείου Κομοτηνής από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2015 και η έκδοση των αποτελεσμάτων θα ολοκληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2015.
 
 
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
 
i. Σχετική αίτηση (από τη Γραμματεία της Σχολής) στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

Το γραφείο της ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών κατά τις θερινές διακοπές λειτουργεί ανά δεκαπενθήμερο, ημέρα Πέμπτη από 08:00 έως 14:00.

Ημερομηνίες λειτουργίας του γραφείου:
03-07-2014
17-07-2014
31-07-2014
14-08-2014
28-08-2014

 


   Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                      

 

                                                                                            ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ


To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020