25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
Γραφείο Ληπτών Υγείας
25313.51313
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
25313.51332   /   25313.51529

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

Κομοτηνή 16-09-2022

 
 

 

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων μοριοδότησης των επιλεγέντων καταρτιζομένων για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, του Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

Α/Α ΜΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΙΤΗΣΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ

1 26100 350/6-9-2022
2 24800 349/6-9-2022
3 24400 337/1-9-2022
4 23300 383/13-9-2022
5 19200 357/7-9-2022
6 18700 342/2-9-2022
7 17900 351/6-9-2022
8 17000 387/15-9-2022
9 16000 368/9-9-2022
10 15720 359/7-9-2022
11 15250 340/1-9-2022
12 14800 385/14-9-2022
13 14800 346/5-9-2022
14 13900 338/1-9-2022
15 13800 354/6-9-2022
16 13330 339/1-9-2022

 

ΟΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΘΑ  ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  ΣΤΟΝ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ  ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ  ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ  ΕΝΣΤΑΣΗ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ   ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ  (3) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ : ΑΠΟ 16/09/2022 ΕΩΣ &20/09/2022 & ΩΡΕΣ  8:00 Π.Μ-14:00 Μ.Μ  ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ

                                                                                                          ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ.

                                                                                                         

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΚ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Σύμφωνα με την Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.23735/24.5.2022 (ΦΕΚ B΄2712/01.06.2022) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας και το αρ. Αριθμ. Πρωτ. Γ6α/Γ.Π. οικ.33091/6.6.2022 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, οι εγγραφές στα Ι.Ε.Κ. θα πραγματοποιηθούν από 1/9/2022 έως και 15/9/2022.

Δικαίωμα εγγραφής στο Α΄ Εξάμηνο:

Οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕ.Λ, ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.
Οι καταρτιζόμενοι επιλέγονται:
α) Με υποβολή αίτησης επιλογής
β) Με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων

Δικαίωμα εγγραφής στο Γ΄ Εξάμηνο:

Δικαίωμα εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο έχουν οι κατέχοντες πτυχίο ΕΠΑ.Λ ανάλογης ειδικότητας.

Δικαιολογητικά εγγραφής:
1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από την σχολή)
2. Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο(πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Πιστοποιητικό γέννησης
6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
8. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)
9. Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ:
Οι κάτοχοι Β.Ε.Κ. των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες, υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ., δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει από την 1η έως και την 8η Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ (πίσω από το Νοσοκομείο), καθημερινά έως τις 8 Ιουλίου, και κάθε δεύτερη Πέμπτη στις ημερομηνίες, 21/7, 4/8 και 18/8, από τις 09:00π.μ.-13:00μ.μ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2531351153 ή 2531351152
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2021-2022 με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας».

Το ΔΙΕΚ ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας.

Σκοπός της Σχολής είναι να προετοιμάζει, στα πλαίσια της θεωρητικής και πρακτικής Εκπαίδευσης, Νοσηλευτικό Προσωπικό (Βοηθοί Νοσηλευτών) ικανό να παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Το ΔΙΕΚ λειτουργεί σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στα νοσηλευτικά τμήματα διασφαλίζοντας τη διασύνδεση μεταξύ του θεωρητικού και πρακτικού αντικειμένου διδασκαλίας.

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ μετά από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και δύναται να κατατάσσονται (αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις) σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρου διπλώματος.

Το Δίπλωμα του ΙΕΚ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης διάρκειας 1.200 ώρες και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, διάρκειας 960 ωρών.

Το ΔΙΕΚ συνεργάζεται στενά με το Νοσοκομείο καθώς εκτός των άλλων υποστηρίζει την Πρακτική Άσκηση των καταρτιζομένων η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά στους φυσικούς χώρους του Νοσοκομείου, αφού διαθέτει σχεδόν όλες τις ειδικότητες.

Η Φοίτηση είναι Δωρεάν και το ωράριο πρωινό.

Τομείς απασχόλησης

• Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία
• Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κλινικές
• Κοινοτικά Κέντρα
• Γηροκομεία
• Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων
• Κέντρα Υγείας
• Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ ,πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.ά.)
• Ψυχιατρικές δομές

Δικαίωμα εγγραφής στο ΔΙΕΚ (επίπεδο 5) έχουν μόνο οι απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4).

Δυνατότητα κατάταξης στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν, κάτοχοι Πτυχίου συναφών ειδικοτήτων καθώς και απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ..

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ
2. Ο πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) και φωτοαντίγραφο αυτού.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Πιστοποιητικό γέννησης
6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
7. Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταταγεί.
8. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση ισότιμου Τίτλου σπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία, και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.


Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζόμενων και οι αιτήσεις κατάταξης στο Γ εξάμηνο θα υποβάλλονται από 1 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2021 , ώρες 9:00πμ – 13:00μμ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στη Γραμματεία της Σχολής, στα τηλέφωνα: 25313 51152 –25313 51153 κατά τις ημέρες : 9/7, 23/7, 6/8, 20/8 ώρες 9:00πμ – 13:00μμ

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020