25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 18/03/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 4011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών.

2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».

3. Την υπ. αρ. 522/26-10-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

4. Την υπ’ αριθμ. 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 13ο) εγκύκλιο που αφορά τη Διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

5. Την υπ’ αριθμ. 68/14-12-2015 (αρ.πρωτ. ΔΥΠΕ 39418/21-12-2015) εγκύκλιο που αφορά τη Διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

6. Την υπ’ αριθμ. 71/13-1-2016 και 19-1-2016 (θέμα 5ο) που αφορά την « Οδηγία για την αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση εκπόνησής τους και τη δημοσιότητά τους.

7. Την υπ’ αριθμ. 76/3-3-2016 εγκύκλιο για την παράταση έως 30η Ιουνίου 2016 της προθεσμίας διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την ΕΠΥ και από τους δημόσιους φορείς υγείας ...... «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο...»

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Επιδεσμικού Υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής», CPV 33141110-4, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας Διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης: 21-03-2016
Λήξη διαβούλευσης:     28-03-2016
 
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με με την αρμόδιο υπάλληλο Κουρνιώτη Αικατερίνη στο τηλέφων: 2531351551, φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Επιδεσμικού Υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής» μπορείτε να το κατεβάσετε παρακάτω. Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη Νέου Σχολίου».Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού  

Σχόλια

#8 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Επιδεσμικού ΥλικούΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 28-03-2016 14:50
Ζητούνται :
Είδος 73 : «Επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης. Μη κολλητικά αφρώδη δομή και ο άργυρος να είναι κατανεμημένος στο πλέγμα λιπιδοκολλοειδο ύς τεχνολογίας που έρχεται σε επαφή με το έλκος. Διαστάσεις 20cm X 15cm ± 2cm»

Τα ανωτέρω υλικά αναφέρονται, σε αφρώδη επιθέματα με άργυρο μη κολλητικά και ζητείται η διάσταση 15χ20εκ η οποία ενδείκνυται μόνο για μεγάλα σε μέγεθος έλκη.

Όντως η χρήση μη κολλητικών αφρωδών επιθεμάτων με άργυρο είναι πολύ σημαντική, καθώς τα έλκη με λοίμωξη για τα οποία ενδείκνυνται αυτα τα επιθέματα έχουν κατα μείζονα λόγο ερεθισμένο και εύθρυπτο περιβάλλον δέρμα που δεν επιτρέπει την εφαρμογή κολλητικού επιθέματος.
Συνεπώς προκειμένου να καλύπτονται τα έλκη όλων των μεγεθών προτείνουμε την προσθήκη των διαστάσεων 11χ11± 1εκ και 15χ15εκ ± 1εκ οι οποίες καλύπτουν μικρά και μεσαία έλκη, σε ποσότητες ανάλογες με τα είδη 68, 69, 70 και 71 όπου περιγράφονται κολλητικά αφρωδη επιθέματα με άργυρο και ζητούνται διάφορες διαστάσεις προκειμένου ακριβώς να κάλυπτονται τα ελκη όλων των μεγεθών.

Επομένως στο είδος 73 η προδιαγραφή θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :

Είδος 73 : «Επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης. Μη κολλητικά αφρώδη δομή και ο άργυρος να είναι κατανεμημένος στο πλέγμα λιπιδοκολλοειδο ύς τεχνολογίας που έρχεται σε επαφή με το έλκος. Διαστάσεις 20cm X 15cm ± 2cm, 11 X 11 ±1εκ και 15 X 15εκ ± 1εκ »


Ζητούνται :
Είδος 75 : «Αλγηνικό αντμικροβιακό επίθεμα με άργυρο και κυταρρίνη υψηλού G που να συνδυάζει μεγάλη απορροφητικότητ α, αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή 3cm X 45cm ± 1cm (σχήμα κορδονιού)»

H ζητούμενη διάσταση 3X 45cm±1 περιγράφει προϊόν ορισμένης προέλευσης που διακινελιται από ορισμένη εταιρία (βλ. ΣΥΝ 1) και περιορίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στις υπόλοιπες εταιρείες που διαθέτουν κορδόνια 2-3εκ X 30εκ, αλλά με μάζα ίσης απορρόφησης με τα ζητούμενα.
Επισυνάπτουμε το Απόσπασμα Πρακτικών της 33ης /21.11.2013 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης (βλ. ΣΥΝ 1) που αφορά σε ενιαίο διαγωνισμό επιδεσμικού της 4ης ΥΠΕ, στον οποίο είχε προταθεί να γίνει μια ενιαία τεχνική προδιαγραφή στα κορδόνια με εύρος μήκους 30-45 cm, διότι το μήκος του κορδονιού από μόνο του δεν είναι ουσιώδες, αλλά χρειάζεται σε συνδυασμό με το βάρος του το οποίο πρέπει να αναγράφεται.
Για το λόγο αυτό ζητάμε την προσθήκη και της διάστασης των 30εκ με ισόποση κατανομή ποσοτήτων και συνεπώς την τροποποίηση των προδιαγραφών ώς εξής:

Είδος 75 : «Αλγηνικό αντμικροβιακό επίθεμα με άργυρο και κυταρρίνη υψηλού G που να συνδιάζει μεγάλη απορροφητικότητ α,αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή σχήμα κορδονιού. Διαστάσεις : Α) 3cm x 45cm + 1cm και Β) 2-3χ30εκ +1cm»

Επίσης θα θέλαμε να προτείνουμε και την προσθήκη του παρακάτω είδους το οποίο έχει επανειλλημένως χρησιμοποιήσει το Νοσοκομείο σας με άριστα αποτελέσματα και δεν συμπεριλαμβάνετ αι στα ζητούμενα είδη :
«Λάδι από υπεροξυγονωμένα , φυσικά, λιπαρά οξέα (60% λινολεικό οξύ) και τοκοφερόλη για θεραπεία ερεθισμών και βλαβών του δέρματος, χωρίς φυτικά πρόσθετα. Συσκευασία 15 εως 25ml.»
Τέλος θα θέλαμε να σας προτείνουμε την προσθήκη νέων επιθεμάτων υψηλής τεχνολογίας που προσφέρουν ταχεία επούλωση με άριστα αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα προτείνουμε την προσθήκη των εξής κατηγοριών επιθεμάτων:
• «Υδροκαθαριστικό υπεραπορροφητικ ό επίθεμα με αιμοστατικές ιδιότητες απο πολυακρυλικές ίνες εμποτισμένο μέ βαζελίνη και υδροκολλοειδές για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση. Διαστάσεις: 10χ10εκ.+- 1εκ., 15χ20εκ.+- 1εκ. , 5χ40εκ +-1εκ κορδονι με στυλεό εισαγωγής»

• «Αφρώδες υπεραπορροφητικ ό επίθεμα τριών στρωμάτων το οποίο να αποτελείται από α. κολλητικό σιλικόνης μόνο περιμετρικά, που διασφαλίζει την άδηλη αναπνοή και επιτρέπει την κόλληση και επανακόλληση του επιθέματος. β.επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό πολυακρυλικό στρώμα γ. απορροφητικό στρώμα επαφής με αυτοπροσκολλούμ ενη επιφάνεια επαφής με μόρια υδροκολλοειδούς για αυξήση ινοβλαστών και ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Με περιμετρικό κολλητικό. Διαστάσεις: 10x10εκ, +- 1εκ., 13x13εκ, +- 1εκ., 15χ15εκ, +- 1εκ., 15x20 εκ, +- 1εκ., κόκκυγα 20x20εκ. +- 1εκ.»

Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να εκθέσουμε τις προτάσεις μας και
παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή τεκμηρίωση.

Με εκτίμηση,
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.
#7 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Επιδεσμικού ΥλικούΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 28-03-2016 14:49
ΘΕΜΑ: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας επί των προδιαγραφών συγκεκριμένων ειδών.

Ζητούνται :
Είδος 1 : « Αλοιφή για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος με οξείδιο ψευδαργύρου 20% +2% σε συκευασία 50gr +10%»
Η αναφορά σε κρέμα με 20% οξείδιο του ψευδαργύρου σε συσκευασία 50γρ παραπέμπει σε υλικό συγκεκριμένης εταιρείας. Για να δοθεί δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις εταιρίες του χώρου, ζητούμε να μην υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένη περιεκτικότητα σε οξείδιο του ψευδαργύρου.
Επίσης προτείνουμε η οικονομική αξιολόγηση να γίνει ανά γραμμάριο, καθώς είναι προς το συμφέρον του νοσοκομείου.


Ζητούνται :
Είδος 29 «Επιθέματα από πλέγμα πολυεστέρα εμποτισμένα με υδροκολλοειδες και αργυρούχο σουλαφαδιαζινη με παραφίνη και υψηλή περιεκτικότητα σε ssd 15cm x 15cm ±2cm»

Στο ανωτέρω είδος ζητούνται επιθέματα με πλέγμα εμποτισμένα με υδροκολλοειδές και αργυρουχο σουλφαδιαζίνη με αναφορά σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία περιορίζουν την ευρύτητα συμμετοχής καθώς προσδιορίζουν συγκεκριμένα προϊόντα :

Συγκεκριμένα για τις φράσεις : «παραφίνη» και «υψηλή περιεκτικότητα σε SSD» που αναφέρονται στο ανωτέρω είδος σας διευκρινίζουμε τα εξής :
- τα επιθέματα σε μορφή πλέγματος που κυκλοφορούν στην αγορά περιέχουν είτε παραφίνη όπως αναφέρεται στην συγκεκριμένη προδιαγραφή είτε βαζελίνη η οποία απο χημικής άποψης υπάγεται στην οικογένεια των παραφινών .
Μάλιστα σας επισυνάπτουμε την με ΑΠ 30/005/292/01-0 6-2011 γνωμάτευση του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία αναφέρει ότι η βαζελίνη ανήκει στην κατηγορία των παραφινών.

- τα επιθέματα αυτής της κατηγορίας περιέχουν αργυρούχο σουλφαδιαζίνη σε ποσοστό απο 0,40mg/cm2 έως 1mg/cm2 και η φαρμακοκινητική τους δράση εξαρτάται απο το know how του κάθε εργοστασίου ώστε να παρέχουν, ανεξάρτητα απο τη συγκέντρωση, σταθερή αντιμικροβιακή προστασία έναντι των ανθεκτικών βακτηριδιων ΜRSA, PSEUDOMONADA AERUGINOSA κ.ά.
Επιπλέον όσον αφορά τις διαστάσεις ζητούνται μόνο η τετράγωνη διάσταση 15χ15εκ η οποία καλύπτει μικρά και μεσαία έλκη, ενω τα συκεκριμένα επιθέματα χρησιμοποιούντα ι κυρίως σαν θεραπεία πρώτης γραμμής για εγκάυματα που πολλές φορές είναι εκτεταμένα . Συνεπώς προτείνουμε και την προσθήκη της διάστασης 15χ20εκ με ισόποση κατανομή ποσοτήτων για να καλύπτονται τα έλκη όλων των μεγεθών.
Ως εκ τούτου η πρόταση μας για τροποποίηση των προδιαγραφών είναι η εξής :

Είδος 29 :«Επιθέματα από πλέγμα πολυεστέρα εμποτισμένα με υδροκολλοειδες και αργυρούχο σουλαφαδιαζινη με παραφίνη / βαζελίνη για σταθερή αντιμικροβιακή προστασία Α) 15χ15 ±2εκ και Β) 15χ20+-2εκ»
#6 Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΜ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 28-03-2016 10:59
PART 2 Στο κωδικό Α/Α 47 με τεχνική περιγραφή:
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕ ΝΟΙ - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ . ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 10cm Χ 4,5m ± 1cm Χ + 1 m
Προτείνουμε την ακόλουθη τεχνική προδιαγραφή:
Eπίδεσμοι ελαστικοί αυτοσυγκρατούμε νοι αυτοκόλλητοι από αφρώδες υλικό,
Σε κάθε ρολλό να φαίνονται τιπωμένα το όνομα του προιόντος και του κατασκευαστή,Δι αστάσεις 10cm Χ 4,5m ± 1cm Χ + 1 m
Στο κωδικό Α/Α 60 με τεχνική περιγραφή:
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ
ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ. Πλάτος : 2,5cm X 10m + 1m
Προτείνουμε την ακόλουθη τεχνική προδιαγραφή:
Διαφανής επιδεσμική ταινία,υποαλλερ γική,χειρουργικ ή,διάτρητη,πλασ τική,
η οποία σε κάθε ρολό να φέρει τυπωμένα το όνομα του προϊόντος και τον κατασκευαστή. Να κατατεθεί πιστοποιητικό βιοσυμβατότητας του προϊόντος. Διαστάσεων, περίπου, : 2,5cm X 10m + 1m
Στο κωδικό Α/Α 61 με τεχνική περιγραφή:
ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Διαστάσεις: 5cm X 10m + 1m
Προτείνουμε την ακόλουθη τεχνική προδιαγραφή:
Χάρτινη επιδεσμική ταινία, η οποία σε κάθε ρολό να φέρει τυπωμένα το όνομα του προϊόντος και τον κατασκευαστή. Να κατατεθεί πιστοποιητικό βιοσυμβατότητας του προϊόντος. Διαστάσεων, περίπου, : 5cm X 10m + 1m
Eπίσης παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις κάτωθι Γενικές Προδιαγραφές Διάφανων Επιθεμάτων:
Τα προσφερόμενα επιθέματα θα πρέπει να διαθέτουν φραγμό προστασίας έναντι εξωγενών μολυσματικών παραγόντων σύμφωνα με ASTM F1819-1998 & ASTM F903-1999, να είναι αδιάβροχα σύμφωνα με ASTM-ES-21-1992 / ASTM F1670 και να είναι ακτινοδιαπερατά . H κατασκευάστρια εταιρία, για την απόδειξη των ανωτέρω, θα πρέπει να δηλώνει με επίσημο έγγραφο (τεχνικό φυλλάδιο) την συμμόρφωση με τα ανωτέρω. Προσφορά στην οποία δεν θα εμπεριέχονται τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Κατόπιν πάντων των ανωτέρω, προτείνουμε να συμπεριληφθούν στις τεχνικές προδιαγραφές σας, όπως αναλυτικά αναφέρουμε/προτ είνουμε ανωτέρω ή άλλως σύμφωνα με την κρίση σας, κατόπιν των παρατηρήσεων μας και ακολούθως διεξάγετε έρευνα αγοράς για την προϋπολογισθείσ α δαπάνη, προκειμένου να διαφυλάξετε τα συμφέροντα του Νοσηλευτικού σας Ιδρύματος και να δημιουργήσετε αντικειμενικές συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες στον επικείμενο διαγωνισμό για την προμήθεια "Επιδεσμικού Υλικού" με σκοπό την επιλογή των τεχνικά αρτιότερων αλλά και συμφερότερων οικονομικά υλικών προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του συμφέροντος των πολιτών/ασθενών .
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση/επε ξήγηση.
#5 Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΜ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 28-03-2016 10:59
PART 1 Η εταιρεία μας, Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία εδώ και 30 χρόνια δραστηριοποιείτ αι στον χώρο της υγείας και συγκεκριμένα στην εισαγωγή, προώθηση, διανομή και υποστήριξη ιατροτεχνολογικ ών προϊόντων στην Ελλάδα, παρέλαβε την πρόσκληση για συλλογή τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια "Επιδεσμικού Υλικού" καθόσον ενδιαφέρεται πραγματικά να συμμετάσχει στον εν λόγω Διαγωνισμό.
Σκοπός της διαβούλευσης (σύμφωνα και με το ΠΔ118 αρθρ 3 παρ. 2) είναι να καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές, που θα ορίζουν τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, τα επίπεδα ασφάλειας, τις διαστάσεις καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό ή το προϊόν όσον αφορά την ποιότητα και την ορολογία. Τα ελάχιστα αυτά αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα, πρέπει εμπράκτως να αποδεικνύονται από κλινικές μελέτες,
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω επιτρέψτε μας να προτείνουμε τα ακόλουθα:
Στο κωδικό Α/Α 14 με τεχνική περιγραφή:
ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΣΥΓΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
Να είναι από διάφανο φίλμ πολυουρεθάνης και πλαίσιο στην πάνω
πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή και με εγκοπή στο μέσο του επιθέματος. Διαστάσεις:7cm Χ 8.5cm ± 2cm
Προτείνουμε να προστεθούν τα εξής σχόλια:
Να φέρει 2 επιπλέον αυτοκόλλητες υφασμάτινες ταινίες. Με χάρτινο περιθώριο περιμετρικά του φιλμ για εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. Να είναι συνδυασμός μαλακής υφασμάτινης αυτοκόλλητης ταινίας και διάφανους φιλμ πολυουρεθάνης. Με αυτοκόλλητη ετικέτα αναγραφής στοιχείων. Να κατατεθούν και κλινικές μελέτες.
#4 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΜ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 28-03-2016 10:57
Η εταιρεία μας, Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία εδώ και 30 χρόνια δραστηριοποιείτ αι στον χώρο της υγείας και συγκεκριμένα στην εισαγωγή, προώθηση, διανομή και υποστήριξη ιατροτεχνολογικ ών προϊόντων στην Ελλάδα, παρέλαβε την πρόσκληση για συλλογή τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια "Επιδεσμικού Υλικού" καθόσον ενδιαφέρεται πραγματικά να συμμετάσχει στον εν λόγω Διαγωνισμό.Σκοπ ός της διαβούλευσης (σύμφωνα και με το ΠΔ118 αρθρ 3 παρ. 2) είναι να καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές, που θα ορίζουν τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, τα επίπεδα ασφάλειας, τις διαστάσεις καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό ή το προϊόν όσον αφορά την ποιότητα και την ορολογία. Τα ελάχιστα αυτά αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα, πρέπει εμπράκτως να αποδεικνύονται από κλινικές μελέτες,
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω επιτρέψτε μας να προτείνουμε τα ακόλουθα: Στο κωδικό Α/Α 14 με τεχνική περιγραφή:ΔΙΑΦΑ ΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΣΥΓΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
Να είναι από διάφανο φίλμ πολυουρεθάνης και πλαίσιο στην πάνω
πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή και με εγκοπή στο μέσο του επιθέματος. Διαστάσεις:7cm Χ 8.5cm ± 2cm
Προτείνουμε να προστεθούν τα εξής σχόλια:
Να φέρει 2 επιπλέον αυτοκόλλητες υφασμάτινες ταινίες. Με χάρτινο περιθώριο περιμετρικά του φιλμ για εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. Να είναι συνδυασμός μαλακής υφασμάτινης αυτοκόλλητης ταινίας και διάφανους φιλμ πολυουρεθάνης. Με αυτοκόλλητη ετικέτα αναγραφής στοιχείων. Να κατατεθούν και κλινικές μελέτες.
Στο κωδικό Α/Α 47 με τεχνική περιγραφή:
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕ ΝΟΙ - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ . ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 10cm Χ 4,5m ± 1cm Χ + 1 m
Προτείνουμε την ακόλουθη τεχνική προδιαγραφή:
Eπίδεσμοι ελαστικοί αυτοσυγκρατούμε νοι αυτοκόλλητοι από αφρώδες υλικό,
Σε κάθε ρολλό να φαίνονται τιπωμένα το όνομα του προιόντος και του κατασκευαστή,Δι αστάσεις 10cm Χ 4,5m ± 1cm Χ + 1 m
Στο κωδικό Α/Α 60 με τεχνική περιγραφή:
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ
ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ. Πλάτος : 2,5cm X 10m + 1m
Προτείνουμε την ακόλουθη τεχνική προδιαγραφή:
Διαφανής επιδεσμική ταινία,υποαλλερ γική,χειρουργικ ή,διάτρητη,πλασ τική,
η οποία σε κάθε ρολό να φέρει τυπωμένα το όνομα του προϊόντος και τον κατασκευαστή. Να κατατεθεί πιστοποιητικό βιοσυμβατότητας του προϊόντος. Διαστάσεων, περίπου, : 2,5cm X 10m + 1m
Στο κωδικό Α/Α 61 με τεχνική περιγραφή:ΧΑΡΤΙ ΝΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Διαστάσεις: 5cm X 10m + 1m
Προτείνουμε την ακόλουθη τεχνική προδιαγραφή:
Χάρτινη επιδεσμική ταινία, η οποία σε κάθε ρολό να φέρει τυπωμένα το όνομα του προϊόντος και τον κατασκευαστή. Να κατατεθεί πιστοποιητικό βιοσυμβατότητας του προϊόντος. Διαστάσεων, περίπου, : 5cm X 10m + 1m
Eπίσης παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις κάτωθι Γενικές Προδιαγραφές Διάφανων Επιθεμάτων:
Τα προσφερόμενα επιθέματα θα πρέπει να διαθέτουν φραγμό προστασίας έναντι εξωγενών μολυσματικών παραγόντων σύμφωνα με ASTM F1819-1998 & ASTM F903-1999, να είναι αδιάβροχα σύμφωνα με ASTM-ES-21-1992 / ASTM F1670 και να είναι ακτινοδιαπερατά . H κατασκευάστρια εταιρία, για την απόδειξη των ανωτέρω, θα πρέπει να δηλώνει με επίσημο έγγραφο (τεχνικό φυλλάδιο) την συμμόρφωση με τα ανωτέρω. Προσφορά στην οποία δεν θα εμπεριέχονται τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Κατό πιν πάντων των ανωτέρω, προτείνουμε να συμπεριληφθούν στις τεχνικές προδιαγραφές σας, όπως αναλυτικά αναφέρουμε/προτ είνουμε ανωτέρω ή άλλως σύμφωνα με την κρίση σας, κατόπιν των παρατηρήσεων μας και ακολούθως διεξάγετε έρευνα αγοράς για την προϋπολογισθείσ α δαπάνη, προκειμένου να διαφυλάξετε τα συμφέροντα του Νοσηλευτικού σας Ιδρύματος και να δημιουργήσετε αντικειμενικές συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες στον επικείμενο διαγωνισμό για την προμήθεια "Επιδεσμικού Υλικού" με σκοπό την επιλογή των τεχνικά αρτιότερων αλλά και συμφερότερων οικονομικά υλικών προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του συμφέροντος των πολιτών/ασθενών .
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση/επε ξήγηση.
#3 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Επιδεσμικού Υλικούjohnson 28-03-2016 10:40
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 33141110-4
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
31 "Η βακτηριοστατική δράση να τεκμηριώνεται από κλινικές μελέτες, που να αναφέρουν το είδος κ εύρος της δράσης αυτής.
(Σημαντικό για μην μείωση της πιθανότητας εμφάνισης λοίμωξης χειρουργικού πεδίου)
"
32 "Η βακτηριοστατική δράση να τεκμηριώνεται από κλινικές μελέτες, που να αναφέρουν το είδος κ εύρος της δράσης αυτής.
(Σημαντικό για μην μείωση της πιθανότητας εμφάνισης λοίμωξης χειρουργικού πεδίου)
"
#2 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥCANA A.E. 28-03-2016 09:20
ΘΕΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


Κύριοι,

Αναφερόμενοι στo αίτημα του νοσοκομείου σας που αφορά στην διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τον επικείμενο διαγωνισμό προμήθειας "Επιδεσμικού Υλικού", θα θέλαμε να συμπεριληφθούν και οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές.

Για τα Α/Α 76 (Αυτοπροσκολλού μενο, αδιάβροχο, υπεραπορροφητικ ό αφρώδες επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης. Διαστάσεις 12,5cm x 12.5cm ± 2cm) και για το Α/Α 77 (Αυτοπροσκολλού μενο, αδιάβροχο, υπεραπορροφητικ ό αφρώδες επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης. Διαστάσεις 17,5cm x 17.5cm ± 2cm).

Θα θέλαμε να προστεθούν και τα παρακάτω:

"Τριών απορροφητικών στρωμάτων, αφρώδους, βισκόζης, πολυεστέρα" καθώς η περιγραφή είναι ελλιπής και δεν υπάρχει συμφωνία με την ήδη καταχωρημένη περιγραφή στο σύστημα του νοσοκομείου για τα αντίστοιχα επιθέματα που ήδη το νοσοκομείο προμηθεύεται.
Όπως άλλωστε οι προδιαγραφές για τα Α/Α 13 και 68-73 είναι αναλυτικές ώστε να περιγράφουν το σωστό επίθεμα, έτσι θα παρακαλούσαμε και οι περιγραφές στα προαναφερόμενα Α/Α 76 και 77 να γίνουν επίσης ακριβείς.

Επίσης παρακαλούμε να προστεθεί και ένα ακόμα επίθεμα το οποίο ήδη το νοσοκομείο αγοράζει και έχει ανοιχτεί ο κωδικός του:
Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη τη επιφάνεια, εκτατό, με περιθώριο, τριών απορροφητικών στρωμάτων αφρώδους, βισκόζης, πολυεστέρα, αδιάβροχο, με ειδικές εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι εκτατό όταν απαιτείται κατά την χρήση του για κάλυψη δύσκολων περιοχών με κινητικότητα . Διαστάσεις
13,5cm x 16,5cm οβάλ
και 16cm x 20cm οβάλ

Πάντοτε στη διάθεσή σας .

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA A.E.
ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
#1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. 28-03-2016 08:56
Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 4011/18.3.2016 ανακοίνωσης για την δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Eπιδεσμικού Υλικού» CPV 33141110-4 θα θέλαμε να κάνουμε την παρακάτω παρατήρηση:
Στον Α/Α 68 λείπει από την τεχνική προδιαγραφή η φράση «Επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή». Για τον λόγο αυτό προτείνουμε η τεχνική προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως εξής:
«Επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή, απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης, αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική περιοχή από κυτταρίνη, ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Ο άργυρος να είναι κατανεμειμένος σε όλη την δομή του αφρώδους – απορροφητικού στρώματος, ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα στο έλκος σε όλη την διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος όσο και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται εντός του επιθέματος. Το αφρώδες να διογκώνεται γεμίζοντας το τραύμα. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιωτικό για μεσαία έως υψηλή ποσότητα εξιδρώματος 11x11cm + 2cm».
Για την ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
Ιατροτεχνολογικά είδη
14ο χλμ Θεσσαλονίκης Μουδανιών
ΤΘ 60688, ΤΚ 57001
Θέρμη Θεσσαλονίκης
τηλ. 2310474299

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020