25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Κομοτηνή, 09-07-2020  
4η Δ.Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ           Αρ.πρωτ.: 10786
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

“ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45
Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή
Πληροφορίες: Γρ. Διαγωνισμών
Τηλ.: 25313 51351-551
Fax: 2531351535
Email: promithies@komotini-hospital.gr
Δ/νση διαδικτύου: http://www.komotini-hospital.gr/


 

              

 
 

  

  

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι έληξε στις 08/07/2020 η Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφές για την προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύνανται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.


1. Φορητός αναπνευστήρας
2. Κλίνη τοκετού, ηλεκτρική
3. Κλίνη νοσηλείας ορθοπαιδική, ηλεκτρική
4. Συσκευή ραδιοσυχνοτήτων ΩΡΛ
5. Αναπνευστήρας ΜΕΘ
6. Χειρουργική Τράπεζα Ορθοπαιδική
7. Τράπεζα Γενικών Χειρουργείων
8. Υπερηχοτομογράφος ουρολογικός
9. Αναισθησιολογικό συγκρότημα πλήρες
10. Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός πλήρης
11. Μικροσκόπιο ΩΡΛ
12. Οδοντιατρικό συγκρότημα
13. Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ, πλήρης
14. Φορητός υπέρηχος παλάμης
15. Ενδοσκοπικό Σύστημα βρογχοσκόπησης
16. Αρθροσκοπικό σύστημα πλήρες
17. Φυγόκεντρος αίματος
18. Πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων
 


Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου παρατίθεται τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις. Για τα είδη με Α/Α 1, 5, 9, 11, 12, 14, 16 δεν κατατέθηκαν παρατηρήσεις.

 

                                                                                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                                                       ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                                                                                                                   ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

PDF-Icon Κλίνη τοκετού - Σχόλια

PDF-Icon Κλίνη νοσηλείας ορθοπεδική, ηλεκτρική - Σχόλια

PDF-Icon Συσκευή ραδιοσυχνοτήτων ΩΡΛ - Σχόλια

PDF-Icon Χειρουργική τράπεζα ορθοπεδική, πλήρης - Σχόλια

PDF-Icon Τράπεζα γενικών χειρουργείων - Σχόλια

PDF-Icon Υπερηχοτομογράφος ουρολογικός - Σχόλια

PDF-Icon Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός πλήρης - Σχόλια

PDF-Icon Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ, πλήρης - Σχόλια

PDF-Icon Ενδοσκοπικό σύστημα βρογχοσκόπησης - Σχόλια

PDF-Icon Φυγόκεντρος αίματος - Σχόλια

PDF-Icon Πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων - Σχόλια

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020