25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
Τηλέφωνο: 25313 51351-551

Email: promithies@komotini-hospital.gr

 Κομοτηνή, 27/04/2020
Αριθμ. Πρωτ.:6443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Α' Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».


Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι έληξε στις 16 και 21/04/2020 η Α' Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

 
Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός

1 Βιντεολαρυγγοσκόπιο
2 Κλίνη γυναικολογική, ηλεκτρική
3 Κλίνη τοκετού, ηλεκτρική
4 Κλίνη νοσηλείας ορθοπαιδική, ηλεκτρική
5 Συσκευή ραδιοσυχνοτήτων ΩΡΛ
6 Σύστημα κόπωσης
7 Αναπνευστήρας ΜΕΘ
8 Χειρουργική τράπεζα ορθοπεδική, πλήρης
9 Τράπεζα γενικών χειρουργείων
10 Αναισθησιολογικό συγκρότημα, πλήρες
11 Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός πλήρης
12 Φορητός αναπνευστήρας
13 Υπερηχοτομογράφος ουρολογικός
14 Πλυντήριο Χειρουργικών Εργαλείων
15 Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ, πλήρης
16 Μικροσκόπια ΩΡΛ


Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου παρατίθενται τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τα υποβληθέντα σχόλια.

Παρατήρηση: Για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό: 1.Βιντεολαρυγγοσκόπιo 2. Κλίνη γυναικολογική, ηλεκτρική και 6. Σύστημα κόπωσης δεν υπήρξαν σχόλια.

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 
 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

PDF-Icon Κλίνη τοκετού - Σχόλια

PDF-Icon Κλίνη νοσηλείας ορθοπεδική, ηλεκτρική - Σχόλια

PDF-Icon Συσκευή ραδιοσυχνοτήτων ΩΡΛ - Σχόλια

PDF-Icon Αναπνευστήρας ΜΕΘ - Σχόλια

PDF-Icon Χειρουργική τράπεζα ορθοπεδική, πλήρης - Σχόλια

PDF-Icon Τράπεζα γενικών χειρουργείων - Σχόλια

PDF-Icon Αναισθησιολογικό συγκρότημα, πλήρες - Σχόλια

PDF-Icon Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός πλήρης - Σχόλια

PDF-Icon Φορητός αναπνευστήρας - Σχόλια

PDF-Icon Υπερηχοτομογράφος ουρολογικός - Σχόλια

PDF-Icon Πλυντήριο Χειρουργικών Εργαλείων - Σχόλια

PDF-Icon Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ, πλήρης - Σχόλια

PDF-IconΜικροσκόπια ΩΡΛ - Σχόλια

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020