25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
Τηλέφωνο: 25313 51351-551

Email: promithies@komotini-hospital.gr

 Κομοτηνή, 23/05/2018
Αριθμ. Πρωτ.:7064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Α' Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».


Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι έληξε στις 18/05/2018 η Α' Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

 
Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός κλινικών & χειρουργείων
1 Σύστημα αρθροσκόπησης
2 Υπερηχοτομογράφος φορητός για αναισθησιολογικό τμήμα
3 Αποστειρωτικός κλίβανος μολυσματικών αποβλήτων
4 Σύστημα αποστείρωσης νοσοκομειακών χώρων με UV-C
5 Συσκευή μέτρησης οστικής πυκνότητας
6 Συσκευή αυτόματης περιμετρίας 90ο
7 Συσκευή ND Yag-Laser
8 Συσκευή φυσικοθεραπείας shockwave εστιακή
9 Κλίβανος ατμού 20 λίτρων αποστείρωσης εργαλείων (κλάσης Β)
10 Συσκευή φυσικοθεραπείας shockwave κρουστική
11 Συσκευή ηλεκτροθεραπείας με αναρρόφηση & ηλεκτροβελονισμό


Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου παρατίθενται τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τα υποβληθέντα σχόλια.

Παρατήρηση: Για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό: 6. Συσκευή αυτόματης περιμετρίας 90ο, 7. Συσκευή ND Yag-Laser, 8. Συσκευή φυσικοθεραπείας shockwave εστιακή και 11. Συσκευή ηλεκτροθεραπείας με αναρρόφηση & ηλεκτροβελονισμό δεν υπήρξαν σχόλια.

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 
 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

PDF-Icon 1. Σύστημα αρθροσκόπησης - Σχόλια

PDF-Icon 2. Υπερηχοτομογράφος φορητός για αναισθησιολογικό τμήμα - Σχόλια

PDF-Icon 3. Αποστειρωτικός κλίβανος μολυσματικών αποβλήτων - Σχόλια

PDF-Icon 4. Σύστημα αποστείρωσης νοσοκομειακών χώρων με UV-C - Σχόλια

PDF-Icon 5. Συσκευή μέτρησης οστικής πυκνότητας - Σχόλια

PDF-Icon 9. Κλίβανος ατμού 20 λίτρων αποστείρωσης εργαλείων (κλάσης Β) - Σχόλια

PDF-Icon 10 Συσκευή φυσικοθεραπείας shockwave κρουστική - Σχόλια

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020