25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

small logo

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351
FAX: 25310 81851

 Κομοτηνή, 03/09/2012
Αριθμ. Πρωτ.: 6940,6967


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ"


 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για την υλοποίηση του έργου “Enhancement of cooperation between Komotini's and Kardjali's hospitals and medical staff for their best response in case of emergency issues focusing on car accidents / ACRONYM: Medicinet)», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013”, που εγκρίθηκε με αριθμό έγκρισης Β2.13.02 και ένταξης της πράξης, με συνολικό προϋπολογισμό υλοποίησης € 1.763.785,00 , και προκειμένου να προχωρήσει σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:

bluesquare ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ

 


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις-σχόλια από τη Δευτέρα 03/09/2012 έως και τη Δευτέρα 24/09/2012, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

   -  ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που υπάρχει στο τέλος της σελίδας

   -  email στην ηλεκτρονική διεύθυνση it@komotini-hospital.gr

Τυχόν σχόλια που θα αποστέλλονται με email, θα αναρτώνται από τους διαχειριστές σε αυτή τη σελίδα, έτσι ώστε όλα τα σχόλια να εμφανίζονται δημόσια προς περαιτέρω σχολιασμό.


Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην εν λόγω ανοικτή διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κ. Μιχαηλίδη Παναγιώτη:  τηλ. 25313 51340, fax. 25310 81830, e-mail: michailidis.p@komotini-hospital.gr
Ο Διοικητής του

Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Ηρακλής ΧατζηνέστωροςΣχόλια

#1 Β. & Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. - Medtronic Physio-ControlΧάρης Τσακίρης 24-09-2012 14:13
Κυρίες / Κύριοι,
Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του οίκου Physio-Control και με αφορμή την δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για το είδος «Απινιδωτής με Μόνιτορ», θα θέλαμε να αναφέρουμε τα παρακάτω.

1.9 "Να έχει δυνατότητα παγώματος της οθόνης (freeze) και να διαθέτει φίλτρο απόρριψης παρασίτων 35Hz"

Oι απινιδωτές του οίκου Physio-Control, δεν διαθέτουν λειτουργία freeze, αλλά λειτουργία «Cascade ECG».
Το Cascade ECG» παγώνει την κυματομορφή ΗΚΓτος για 4sec, στο ένα κανάλι της οθόνης ενώ συνεχίζεται η κύλιση της κυματομορφής στο κανάλι 2, μετά τα 4 sec, παγώνει το κανάλι 2 και η κύλιση του ΗΚΓ συνεχίζεται στο κανάλι 1. Με αυτό τον τρόπο διπλασιάζεται ο συνολικός χρόνος απεικόνισης ΗΚΓτος από 4 σε 8 sec.

Προτείνουμε την αλλαγή τις προδιαγραφής σε «Να έχει δυνατότητα παγώματος της οθόνης (freeze) ή λειτουργία Cascade ECG.»


1.10 "To καταγραφικό να είναι δύο (2) καναλιών και να εκτυπώνει την κυματομορφή του ΗΚΓ, την ημερομηνία, την ώρα, την ενέργεια απινίδωσης, κλπ, σε χαρτί πλάτους τουλάχιστον 50mm.
Eπίσης, να εκτυπώνονται γραφικά trends για χρονικό διάστημα 6 ωρών περίπου.

Να διαθέτει μνήμη στην οποία να αποθηκεύονται επεισόδια για μετέπειτα ανάκληση και εκτύπωση (να αναφερθεί ο αριθμός των επεισοδίων)."

Οι απινιδωτές Lifepak διαθέτουν λειτουργία “Code Summary Report” με την οποία εκτυπώνονται αλφανουμερικά δεδομένα για κάθε ασθενή με την μορφή report.
Η χωρητικότητα της μνήμης είναι 100 περιστατικά.

Προτείνουμε την αλλαγή τις προδιαγραφής σε «Να εκτυπώνονται περιληπτικά δεδομένα και ΗΚΓ για κάθε ασθενή με την μορφή report. Η χωρητικότητα της μνήμης να είναι τουλάχιστον 50 περιστατικά»


Τέλος θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, πως το νοσοκομείο σας από το 2010 είναι εξοπλισμένο με απινιδωτές Lifepak 20 του οίκου Physio-Control και θα ήταν καλό για θέματα ομοιογένειας του εξοπλισμού σας, να συμπεριληφθούν οι προδιαγραφές του Lifepak 20 στην διακήρυξη.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020