25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

small logo

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351
FAX: 25310 81851

 Κομοτηνή, 03/09/2012
Αριθμ. Πρωτ.: 6940,6967


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ"


 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για την υλοποίηση του έργου “Enhancement of cooperation between Komotini's and Kardjali's hospitals and medical staff for their best response in case of emergency issues focusing on car accidents / ACRONYM: Medicinet)», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013”, που εγκρίθηκε με αριθμό έγκρισης Β2.13.02 και ένταξης της πράξης, με συνολικό προϋπολογισμό υλοποίησης € 1.763.785,00 , και προκειμένου να προχωρήσει σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:

bluesquare ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις-σχόλια από τη Δευτέρα 03/09/2012 έως και τη Δευτέρα 24/09/2012, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

   -  ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που υπάρχει στο τέλος της σελίδας

   -  email στην ηλεκτρονική διεύθυνση it@komotini-hospital.gr

Τυχόν σχόλια που θα αποστέλλονται με email, θα αναρτώνται από τους διαχειριστές σε αυτή τη σελίδα, έτσι ώστε όλα τα σχόλια να εμφανίζονται δημόσια προς περαιτέρω σχολιασμό.


Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην εν λόγω ανοικτή διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κ. Μιχαηλίδη Παναγιώτη:  τηλ. 25313 51340, fax. 25310 81830, e-mail: michailidis.p@komotini-hospital.gr
Ο Διοικητής του

Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Ηρακλής ΧατζηνέστωροςΣχόλια

#2 Ν.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 24-09-2012 10:35
Σχετικά με τις Τεχνικές προδιαγραφές του Ακτινοσκοπικού μηχανήματος:Στην τεχνική προδιαγραφή «2. Τηλεχειριζόμενη εξεταστική τράπεζα», στην παράγραφο 2.18 ζητείται: «Να διαθέτει μεγάλη αντοχή σε βάρος ασθενή τουλάχιστον 240kgr».Παρατήρηση:Η προδιαγραφή αυτή είναι άκρως υπερβολική (240kgr), προτείνουμε να διαμορφωθεί η ως άνω προδιαγραφή ως εξής:«2.18 Να διαθέτει μεγάλη αντοχή σε βάρος ασθενή τουλάχιστον 150 Kgr έως 200 Kgr»
#1 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ακτινοσκοπικού ΜηχανήματοςΠ.Χρυσούλης 21-09-2012 19:56
Στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικ ού εξοπλισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος για το Γ.Ν. Κομοτηνής (μέσω ΕΣΠΑ) σας παραθέτουμε ως ακολούθως τα σχόλιά μας:
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Παράγραφος § 2.8: Ζητείται:
«Τομογραφία και Ζωνόγραφια σε όλες τις θέσεις και γρήγορη επιλογή τομής με ψηφιακή ένδειξη από 0 έως 300 mm τουλάχιστον. Γωνιές λήψης τουλάχιστον τρεις.».
Η τηλεχειριζόμενη εξεταστική τράπεζα που περιλαμβάνεται στο διαθέσιμο από την εταιρία μας ακτινοσκοπικό συγκρότημα, δεν διαθέτει τομές ύψους έως 300 mm αλλά δυνατότητα από 1cm έως 25 cm.
Επομένως, για την απρόσκοπτη συμμετοχή της εταιρίας μας και για την ευρύτερη συμμετοχή προς όφελος του Δημοσίου, παρακαλούμε όπως επαναδιατυπωθεί:
«Τομογραφία και Ζωνόγραφια σε όλες τις θέσεις και γρήγορη επιλογή τομής με ψηφιακή ένδειξη από 10 έως 250 mm τουλάχιστον. Γωνιές λήψης τουλάχιστον τρεις.».

Παράγραφος § 2.18: Ζητείται:
«Να διαθέτει μεγάλη αντοχή σε βάρος ασθενή τουλάχιστον 240Kgr.».
Η τηλεχειριζόμενη εξεταστική τράπεζα που περιλαμβάνεται στο διαθέσιμο από την εταιρία μας ακτινοσκοπικό συγκρότημα, διαθέτει αντοχή βάρους ασθενούς 200 κιλών.
Επομένως, για την απρόσκοπτη συμμετοχή της εταιρίας μας και για την ευρύτερη συμμετοχή προς όφελος του Δημοσίου, παρακαλούμε όπως επαναδιατυπωθεί:
«Να διαθέτει μεγάλη αντοχή σε βάρος ασθενή τουλάχιστον 180Kgr.».

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : ΟΡΘΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ROTTER/BUCKY
Παράγραφος § 5.2: Ζητείται:
«Αυτόματο ηλεκτροκίνητο μηχανισμό αντιδιαχυτικου διαφράγματος με ηθμό R 12:1.»
Το όρθιο bucky που περιλαμβάνεται στο διαθέσιμο από την εταιρία μας ακτινοσκοπικό συγκρότημα, διαθέτει ηλεκτροκίνητο μηχανισμό αντιδιαχυτικου διαφράγματος με ηθμό R 10:1.».
Επομένως, για την απρόσκοπτη συμμετοχή της εταιρίας μας και για την ευρύτερη συμμετοχή προς όφελος του Δημοσίου, παρακαλούμε όπως επαναδιατυπωθεί:
«Θα εκτιμηθεί να έχει αυτόματο ηλεκτροκίνητο μηχανισμό αντιδιαχυτικου διαφράγματος με ηθμό R 10:1.».

Παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά τα παραπάνω σχόλια της εταιρίας μας, αναμένοντας τη θετική ανταπόκρισή σας.
Στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020