25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

small logo

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351
FAX: 25310 81851

 Κομοτηνή, 03/09/2012
Αριθμ. Πρωτ.: 6940,6967


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΗ ΠΥΡΓΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ"


 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για την υλοποίηση του έργου “Enhancement of cooperation between Komotini's and Kardjali's hospitals and medical staff for their best response in case of emergency issues focusing on car accidents / ACRONYM: Medicinet)», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013”, που εγκρίθηκε με αριθμό έγκρισης Β2.13.02 και ένταξης της πράξης, με συνολικό προϋπολογισμό υλοποίησης € 1.763.785,00 , και προκειμένου να προχωρήσει σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:

bluesquare ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις-σχόλια από τη Δευτέρα 03/09/2012 έως και τη Δευτέρα 24/09/2012, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

   -  ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που υπάρχει στο τέλος της σελίδας

   -  email στην ηλεκτρονική διεύθυνση it@komotini-hospital.gr

Τυχόν σχόλια που θα αποστέλλονται με email, θα αναρτώνται από τους διαχειριστές σε αυτή τη σελίδα, έτσι ώστε όλα τα σχόλια να εμφανίζονται δημόσια προς περαιτέρω σχολιασμό.


Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην εν λόγω ανοικτή διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κ. Μιχαηλίδη Παναγιώτη:  τηλ. 25313 51340, fax. 25310 81830, e-mail: michailidis.p@komotini-hospital.gr
Ο Διοικητής του

Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

 

Ηρακλής Χατζηνέστωρος 

Σχόλια

#4 DAMPLAID SAΑνδρέας Δημόπουλος 25-09-2012 08:50
Νο.1 ΚΑΜΕΡΑ HIGH DEFINITION

• 1.4 &1.5
Τα 2 σημεία αφορούν το ίδιο τεχνικό χαρακτηριστικό και αναιρούν το ένα το άλλο.
Πρέπει να διευκρινιστεί η ελάχιστη ευαισυθησία ( min. Sensitivity )

• 1.7
Η ενίσχυση σήματος >300% δεν αποτελεί κριτήριο ποιότητας μια και μεγάλη ενίσχυση του σήματος όπως είναι γνωστό ενισχύει και τον θόρυβο. Ο λόγος σήματος προς θόρυβο (signal to noise ratio) είναι αυτός που έχει σημασία .Προτείνουμε να ζητείται ο παραπάνω λόγος προς αξιολόγηση.

• 1.13
Προτείνουμε να προστεθεί η προδιαγραφή της δυνατότητας κλιβανισμού σε υγρό κλίβανο στους 134 C , που αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό υγιεινής και προσφέρεται από όλους τους μεγάλους κατασκευαστές.

• 1.16
Προτείνουμε να ζητείται ως επιπλέον χαρακτηριστικό η έξοδος HDMI που αποτελεί και το πιο σύγχρονο πρωτόκολλο επικοινωνίας ψηφιακών μέσων.

• 1.17
Προτείνουμε να ζητείται η δυνατότητα καταγραφής ενδοσκοπικής εικόνας και στοιχείων ασθενούς σε ποιότητα HD με ενσωματωμένη θύρα USB , χαρακτηριστικό που δίνει την δυνατότητα τεκμηρίωσης σε ψηφιακή μορφή χωρίς την ανάγκη επιπλέον δαπανηρών συστημάτων ιατρικών φακέλων .


Νο3. ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΩΔΙΟ
• 3.2
Προτείνουμε να διατυπωθεί :να υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικής λυχνίας αλογόνου ή LED.


Νο.5 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ

• 5.7
Τα γραπτά μηνύματα αποτελούν τρόπο αναφοράς λειτουργιών και βλαβών συγκεκριμένης εταιρίας .Προτείνουμε να αντικατασταθεί με :«γραπτά ή ηχητικά μηνύματα»

• Επίσης προτείνουμε να ζητείται η δυνατότητα προβολής επιλεγμένων παραμέτρων ( π.χ. ενδοπεριτοναική πίεση , πίεση φιάλης CO2 κλπ ) στο μόνιτορ παρακολούθησης , χαρακτηριστικό που δίνει στο χειρουργό την δυνατότητα να ελέγχει τις τιμές χωρίς να παίρνει τα μάτια του από αυτό.
#3 ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.Αλεξανδρίδης Πάρης 24-09-2012 17:29
Αξιότιμοι κύριοι,
Η εταιρεία μας Πρώτον ΑΕ ως απκλειστικός αντιπρόσωπος της OLYMPUS ,πρωτοπόρος στο χώρο της ενδοσκόπησης ,έχει να παραθέσει τα παρακάτω σχόλια όσον αφορά τη συγκεκριμένη διαβούλευση.

1. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ HIGH DEFINITION
1.7 Να διαθέτει εξελιγμένο Ψηφιακό Σύστημα Επεξεργασίας το οποίο συνέχεια να ελέγχει αυτόματα όλες τις λειτουργίες και να επεξεργάζεται την ενδοσκοπική εικόνα έτσι ώστε αυτή να είναι πάντα η ιδανική, μεσύστημα μείωσης των παρεμβολών και δυνατότητα αυτόματης ενίσχυσης του σήματος μεγαλύτερο από 300%.
Σχόλιο:Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή χαρακτηρίζει συγκεκριμένο μηχάνημα του ανταγωνισμού και ζητούμε την αφαίρεση της από τις ζητούμενες προδιαγραφές
1.11 Να διαθέτει ψηφιακό zoom x2 και λειτουργία παγώματος της εικόνας (freeze). Επιπλέον να διαθέτει ψηφιακό φίλτρο Anti-Moire.
Σχόλιο:Ως γνωστόν το ψηφιακό zoom υποολείπεται του οπτικου(ζητείτα ι παρακάτω).Επομέ νως θα μπορουσε να ζητηθεί απλά να διαθέτει και όχι να έχει και τις συγκεκριμένη τιμη.(x2).
1.13 Να διαθέτει πλήρως ψηφιακή και αδιάβροχη κεφαλή κατηγορίας ασφαλείας CF για την ασφάλεια του ασθενή, με φακό zoom από περιπου 16 εως περιπου 34mm. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα εναλλαγής φακών.
Σχόλιο:Προτείνουμε να προστεθεί η προσφερόμενη κεφαλή να είναι κλιβανιζόμενη στους 134 C.Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών καλυμάτων(το λεγόμενο μανίκι) τα οποία αυξάνουν το κόστος της επέμβασης

5. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ
5.4 Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της προεπιλεγμένης ενδοκοιλιακής πίεσης από 1 έως 30mmHg
Σχόλιο:Συμφωνούμε με το επιχείρημα της εταιρείας Παπαποστόλου οπότε ζητούμε την αλλαγής της συγκκριμένης προδιαγραφής ως εξής: «Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της προεπιλεγμένης ενδοκοιλιακής πίεσης τουλάχιστον από 3 έως 25mmHg.»

5.7 Να διαθέτει οθόνη που να πληροφορεί τον χρήστη με γραπτά μηνύματα για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής καθώς και για πιθανά προβλήματα λειτουργίας
Σχόλιο :Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: “Να διαθέτει οθόνη που να πληροφορεί τον χρήστη με οπτικά μηνύματα( alarms) για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής καθώς και για πιθανά προβλήματα λειτουργίας”

5.8 Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα θέρμανσης του αερίου
Σχόλιο:Το σύστημα θέρμανσης του αερίου είναι μια δυνατότητα την οποία μερικές εταιρείες τη διαθέτουν ενσωματωμένη στη συσκευή ενώ άλλες (όπως και η OLYMPUS)την παρέχουν με τη βοήθεια συνοδευτικής συσκευής κατασκευασμένης αποκλειστικά γιαυτό το σκοπό(gas preheater)Επομέ νως ζητούμε τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:’’ Να διαθέτει ενσωματωμένο ή όχι σύστημα θέρμανσης του αερίου’’


Επιπρόσθετα όσον αφορά τα σχόλια σχετικά με την προδιαγραφή 5.4 τα οποία τέθηκαν έχουμε να αναφέρουμε το εξής.Θεωρούμε ικανοποιηική τη ζητούμενη τιμή ενώ η τιμή 30ml/min η οποία αναφέρθηκε είναι ανεπαρκής.
#2 Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕΣΠΑΝΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 22-09-2012 15:31
3. Πηγή ψυχρού φωτισμού και καλώδιο

Στην προδιαγραφή 3.1 ζητείται:

«Να διαθέτει λυχνία ΧΕΝΟΝ τουλάχιστον 180 W.»

Στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι παράλληλα με την εξέλιξη της τεχνολογίας στο πεδίο της ενδοσκοπικής εικόνας (HD κάμερες κλπ) υπήρξε και αντίστοιχη πρόοδος στο πεδίο που αφορά στον φωτισμό. Οι πηγές φωτισμού xenon έχουν αρχίσει να αντικαθίστανται από πηγές ψυχρού φωτισμού τεχνολογίας LED παρέχοντας ίδια απόδοση φωτισμού (αντίστοιχης 180W XENON) όντας οικονομικότερες στην λειτουργία τους. Οι λυχνίες LED έχουν διάρκεια ζωής άνω των 30.000 ωρών λειτουργίας, σε αντίθεση με τις XENON που έχουν διάρκεια ζωής περίπου 500 ώρες και πολύ μικρότερη κατανάλωση ρεύματος. Προτείνουμε λοιπόν η εν λόγω προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής:

«Να διαθέτει λυχνία ΧΕΝΟΝ τουλάχιστον 180 W ή LED αντίστοιχης απόδοσης.»

Επιπλέον λόγω των ως άνω προτείνουμε όπου αναφέρεται και στις υπόλοιπες προδιαγραφές η φράση «...λυχνία XENON…» να γραφεί «...λυχνία XENON ή LED»

Στην προδιαγραφή 3.2 ζητείται:

«Να διαθέτει απαραίτητα εναλλακτική λυχνία αλογόνου 150W.»

Επισημάνουμε το γεγονός ότι μεγάλοι εργοστασιακοί οίκοι στον χώρο των ενδοσκοπήσεων, όπως η R. WOLF την οποία και αντιπροσωπεύουμ ε στην Ελλάδα, ενώ διέθεταν στην γραμμή παραγωγή τους πηγή xenon με εφεδρική λυχνία αλογόνου την κατήργησαν. Ο λόγος που το έπραξαν είναι η ιδιότητα της λυχνίας xenon να μην σταματάει η λειτουργία της απότομα (όπως συμβαίνει με τις λυχνίες αλογόνου), αλλά αντίθετα η απόδοσή της μειώνεται σταδιακά, αυτό μάλιστα συμβαίνει τουλάχιστον μετά τις 500 ώρες λειτουργίας της, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον χρήστη να την αντικαταστήσει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Ακολούθως αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν πρόκειται να διακοπεί κάποια επέμβαση λόγω απότομης διακοπής λειτουργίας της λυχνίας xenon (τέλος ζωής της λυχνίας) ώστε να χρειαστεί να μπει σε λειτουργία η εφεδρική λυχνία αλογόνου. Ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι η διακοπή αυτή οφείλεται σε βλάβη της πηγής τότε σε αυτή την περίπτωση πάλι η εφεδρική λυχνία αλογόνου δεν θα βοηθήσει την κατάσταση καθώς η βλάβη θα προέρχεται συνολικά από την πηγή ψυχρού φωτισμού.
Επιπλέον σκεπτόμενοι στην ίδια πάντα λογική θα έπρεπε οποιοδήποτε είδος ζητούνταν να είναι εις διπλούν διότι βλάβη μπορεί να προκληθεί σε οποιοδήποτε επιμέρους σύστημα όπως π.χ. στη συσκευή πνευμοπεριτοναί ου. Θεωρούμε εκ των προαναφερόμενων στοιχείων ότι η απαλοιφή της συγκεκριμένης προδιαγραφής επιβάλλεται προς εξασφάλιση της συμμετοχής περισσοτέρων της μίας εταιρείας.5. Συσκευή πνευμοπεριτοναί ου

Στην προδιαγραφή 5.4 ζητείται:

«Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της προεπιλεγμένης ενδοκοιλιακής πίεσης από 1 έως 30mmHg.»

Η τιμή της ενδοκοιλιακής πίεσης που συνήθως εφαρμόζεται σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις είναι μεταξύ 9 και 15mmHg και εξαρτάται κυρίως από την κλινική εικόνα του ασθενούς. Επίσης οι περισσότερες κατασκευαστικές εταιρείες έχουν ως κατώτατο όριο τα 3mmHg και ως ανώτερο τα 25mmHg. Προτείνουμε λοιπόν την αναδιατύπωση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

«Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της προεπιλεγμένης ενδοκοιλιακής πίεσης τουλάχιστον από 3 έως 25mmHg.»Παρακαλούμε όπως τροποποιηθούν όλα τα αναφερόμενα σημεία των προδιαγραφών προκειμένου να είναι δυνατόν να συμμετέχει και να κριθεί αντικειμενικά η εταιρία μας καθότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις τις οποίες προτείνουμε δεν επηρεάζουν τις κλινικές απαιτήσεις των προδιαγραφών.
#1 Δντης ΠωλήσεωνΧατζηπαναγίώτου Αθαν 21-09-2012 16:07
Αξιότιμοι κύριοι,

έχουμε την τιμή να σας παραθέσουμε τις παρατηρήσεις επί της προμήθειας Πύργου Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής
Α) το σημείο 1.5 δεν είναι κατανοητό όταν δεν περιγράφονται οι δύσκολες συνθήκες φωτισμού. Οπότε δεν είναι μετρίσιμη η ελάχιστη φωτεινότητα λειτουργίας μιας και αφορά αποκλειστικά την ικανότητα του χρήστη.
Β) το σημείο 1.7 φωτογραφίζει ανταγωνιστική εταιρεία ειδικά όσο αφορά την ενίσχυση σήματος 300%
Γ) το σημείο 1.10 φωτογραφίζει ανταγωνιστική εταιρεία. Να υπάρχει η δυνατότητα , η συγκεκριμένη λειτουργία να πραγματοποιείτα ι μέσω πρόσθετης λειτουργίας (SCB).
Δ) το σημείο 1.11 δεν ικανοποιεί τον χρήστη καθώς η κεφαλή προδιαγράφεται , παρακάτω, να έχει αναλογικό zoom που υπερτερεί του ψηφιακού.
Ε) στο σημείο 2.2 φωτογραφίζεται ανταγωνιστική εταιρεία καθώς υπάρχουν και άλλοι φακοί με καλύτερα χαρακτηριστικά από το ζαφείρι. Προτείνουμε «Να έχουν φακούς υψηλής αντοχής και ευκρίνειας)
ΣΤ) στο σημείο 5.3 προτείνουμε «Να διαθέτει δυνατότητα μέγιστης ροής 30 lt/min τουλάχιστον»
Ζ) το σημείο 5.13 δεν υφίσταται τεχνικά καθώς μια τέτοια συσκευή δεν αναβαθμίζεται λογισμικά αλλά μηχανικά ή ηλεκτρονικά!!

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020