25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 23/12/2016
Αριθμ. Πρωτ.:17116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
 1 Φωτοθεραπεία νεογνών οπτικών ινών
 2 Αναίμακτο χολερυθρινόμετρο για νεογνά
 3 Υπέρηχος Γυναικολογικός
 4 Καταψύκτης δειγμάτων αίματος -80οC
 5 Επιδαπέδια ψυχόμενη φυγόκεντρος ασκών αίματος
 6 Οδοντιατρική έδρα με παρελκόμενα
 7 Πλυντήριο υποδημάτων χειρουργείου

για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) και 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 1ο) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας ολομέλειας που ελήφθη κατά την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14-12-2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο ) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας

2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»

3. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 7294/30-09-2015, 6323/27-4-2016, 15017/11-11-2016, 13624/12-10-2016, 11148/17-08-2016, 7721/31-5-2016 ανακοινώσεις του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τα παραπάνω αναφερόμενα είδη.

4. Τις υπ. αρ. 534/2-11-2015 , 282/19-05-2016, 675/21-11-2016, 610/24-10-2016, 282/19-05-2016, 501/5-9-2016, αποφάσεις του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορούν τον ορισμό μελών επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών των παραπάνω ειδών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Α’ Δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των παραπάνω ειδών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής

Έναρξη διαβούλευσης 27 -12-2016

Λήξη διαβούλευσης 10-01-2017, 09:00

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών, μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 
 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Φωτοθεραπεία νεογνών οπτικών ινών  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Αναίμακτο χολερυθρινόμετρο νεογνών  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπέρηχος Γυναικολογικός  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Καταψύκτης δειγμάτων αίματος -80οC  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Επιδαπέδια ψυχόμενη φυγόκεντρος ασκών αίματος  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Οδοντιατρική έδρα με παρελκόμενα  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Πλυντήριο υποδημάτων χειρουργείου  

Σχόλια

#11 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ N AEΘρασύβουλος Σπανίδης 10-01-2017 20:46
3. Στις τεχνικές προδιαγραφές της ενότητας « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (15%)» ζητείται:« Σηµεία ή ζώνες εστίασης (focus points ή focal zones )≥ 5 focus points ή ≥ 3 focal zones. Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση».
Για να μην υπάρχουν ασάφειες κατά την τεχνική αξιολόγηση και υποβολή των προσφορών προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως κάτωθι:
« Σηµεία ή ζώνες εστίασης (focus points ή focal zones )≥ 4 focus points ή ≥ 3 focal zones. Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση».

4. Στις τεχνικές προδιαγραφές της ενότητας « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (15%)» ζητείται:«Να διαθέτει ρυθµό ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) ≥ 700 f/sec»
Για να προμηθευτείτε σύστημα υψηλών δυνατοτήτων και απόδοσης, και με δεδομένο ότι η προϋπολογιζόμεν η δαπάνη των 80.000 με τον Φ.Π.Α. επαρκεί για αυτό. Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως κάτωθι:«Να διαθέτει ρυθµό ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) ≥ 1300 f/sec»

5. Στις τεχνικές προδιαγραφές της ενότητας « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (15%)» ζητείται:«Να διαθέτει βάθος σάρωσης ≥ 30 cm»
Για να προμηθευτείτε σύστημα υψηλών δυνατοτήτων και απόδοσης, και με δεδομένο ότι η προϋπολογιζόμεν η δαπάνη των 80.000 με τον Φ.Π.Α. επαρκεί για αυτό. Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως κάτωθι:«Να διαθέτει βάθος σάρωσης ≥ 40 cm»

6. Στις τεχνικές προδιαγραφές ζητείται:
« Να διαθέτει στη βασική σύνθεση line interactive UPS...έτοιμα σετ μπαταριών».
Για να προμηθευτείτε σύστημα υψηλών δυνατοτήτων και απόδοσης, και με δεδομένο ότι η προϋπολογιζόμεν η δαπάνη των 80.000 με τον Φ.Π.Α. επαρκεί για αυτό. Μπορεί το νοσοκομείο σας να προμηθευτεί σύστημα υπερήχων που να έχει μεγαλύτερη αυτονομία. Θεωρούμε ότι εάν διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα διατήρησης της ηλεκτρικής αυτονομίας, θα αυξηθεί στο μέγιστο η λειτουργικότητα και η ευχρηστία. Επιπλέον, για να ολοκληρωθεί μια εξέταση θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτονομία τουλάχιστον είκοσι (20) λεπτών, και ότι η αυτονομία των πέντε (5) λεπτών που ζητείται επαρκεί μόνο για να απενεργοποιηθεί το σύστημα υπερήχων με ασφάλεια.
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως κάτωθι:
« Να διαθέτει στη βασική σύνθεση line interactive UPS, που να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προστασία από υπερτάσεις και με αυτονομία τουλάχιστον είκοσι (20) λεπτών σε διακοπές ρεύματος, για να υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης της εξέτασης. Να διαθέτει εύκολο τρόπο αλλαγής του σετ μπαταριών χωρίς άνοιγμα της συσκευής παρά μόνο μίας πρόσοψης. Να διατίθενται στο εμπόριο έτοιμα σετ μπαταριών. Θα προτιμηθεί και θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα εάν διαθέτει ενσωματωμένο στη συσκευή υπερήχων σύστημα μπαταριών για διατήρηση της ηλεκτρικής αυτονομίας».

Με τιμή
Θρασύβουλος Σπανίδης
Τμήμα Πωλήσεων
#10 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ N AEΘρασύβουλος Σπανίδης 10-01-2017 20:45
Παρατηρήσεις:
1. Στις τεχνικές προδιαγραφές αρχικά ζητείται:
«ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ (10%). Ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (ΜΗz). Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία. Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση»
Για να προμηθευτείτε σύστημα υψηλών δυνατοτήτων και απόδοσης, και με δεδομένο ότι η προϋπολογιζόμεν η δαπάνη των 80.000 με τον Φ.Π.Α. επαρκεί για αυτό. Επιπλέον, για να μην υπάρχουν ασάφειες κατά την τεχνική αξιολόγηση και υποβολή των προσφορών προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως κάτωθι:
«ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ (10%). Ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων από 2 MHz έως 16 MHz. Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία.
Ηχοβόλες κεφαλές Sector Phased Array single crystal. Τεχνολογίας μονού κρυστάλλου. NAI από 2 MHz έως 5 MHz
Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array NAI από 4 MHz έως 15 MHz
Ηχοβόλες κεφαλές Convex single crystal. Τεχνολογίας μονού κρυστάλλου. NAI από 2 MHz έως 8 MHz
Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array τεχνολογίας MATRIX NAI από 7 MHz έως 16 MHz
Ηχοβόλος κεφαλή microConvex ενδοκοιλοτική (ενδοκολπική/δι ορθική) NAI από 3 MHz έως 12 MHz , γωνία ≥170°
Ηχοβόλος κεφαλή microConvex για παιδιατρικές, νεογνικές εξετάσεις NAI από 5 MHz έως 12 MHz
Ηχοβόλος κεφαλή Pencil ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι συχνότητες λειτουργίας)
Να περιγραφούν αναλυτικά προς αξιολόγηση.»

2. Στις τεχνικές προδιαγραφές της ενότητας « ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (15%)» ζητούνται οι μέθοδοι απεικόνισης. Για να προμηθευτείτε σύστημα υψηλών δυνατοτήτων και απόδοσης, και με δεδομένο ότι η προϋπολογιζόμεν η δαπάνη των 80.000 με τον Φ.Π.Α. επαρκεί για αυτό. Προτείνουμε να προστεθούν οι παρακάτω δυνατότητες στην οικεία ενότητα της τεχνικής προδιαγραφής:
« Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών (Ελαστογραφία) με εφαρμογή σε κεφαλές για όργανα επιφανειακά όπως ο μαστός, με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων και σε ενδοκοιλοτικά όργανα. Να προσφερθεί στη βασική σύνθεση».
« Πρόγραμμα αυτόματης μέτρησης για την αυχενική διαφάνεια και αυτόματη ανίχνευση εντός της περιοχής ενδιαφέροντος (ROI-Region Of Interest)».
« Πρόγραμμα αυτόματης μέτρησης των βασικών παραμέτρων BPD, HC, OFD, FL, AC ».
#9 Draeger Hellas AEΜιχάλης Θεοδώρου 10-01-2017 10:53
H διαβούλευση μας αφορά στο είδος :

2 Αναίμακτο χολερυθρινόμετρ ο για νεογνά
#8 ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣGENERAL ELECTRIC 10-01-2017 00:06
Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος δεδομένου ότι σκοπός του κάθε διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητος προς Τιμής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Strees Echo Να περιγραφεί αναλυτικά προς Αξιολόγηση
Αναφορικά με την ως άνω προδιαγραφή επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η ως άνω ζητούμενη τεχνική Stress Echo δεν έχει εφαρμογή σε ένα αμιγώς μαιευτικό / γυναικολογικό σύστημα όπως είναι το ζητούμενο από το Νοσοκομείο σας που προορίζεται για προγεννητικό έλεγχο, ενώ αντιθέτως ενέχει ακόμη και τον κίνδυνο καταπόνησης του ασθενούς όταν εφαρμοστεί σε ένα καθαρά μαιευτικό/ γυναικολογικό σύστημα. Τονίζουμε εδώ ότι η τεχνική αυτή συναντάται κυρίως σε καρδιολογικά συστήματα και για το λόγο αυτό προτείνουμε την απαλοιφή της, προς αποφυγή αποκλεισμού εταιρειών οι οποίες διαθέτουν σύγχρονα και αξιόλογα συστήματα υπερηχοτομογραφ ίας γυναικολογικής/ μαιευτικής χρήσης καθώς και προγεννητικού ελέγχου τα οποία ενώ δύναται να εξασφαλίζουν υψηλής διαγνωστικής ποιότητας και ακρίβειας εξετάσεις με άριστη διακριτική ικανότητα και ευκρίνεια, δεν δύναται να δεχθούν την τεχνική αυτή.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Να διαθέτει ρυθμό ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) ≥ 700 f/sec Να περιγραφεί αναλυτικά προς
Αξιολόγηση
Η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονο τελευταίας γενιάς γυναικολογικό/ μαιευτικό σύστημα υπερήχου το οποίο προτίθεται να προσφέρει στο διαγωνισμό βάσει του συνόλου των προδιαγραφών. Ωστόσο η μικρή απόκλιση του ρυθμού ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) που διαθέτει το υψηλής τεχνολογίας σύστημα της εταιρείας μας σε σχέση με το ζητούμενο της προδιαγραφής εμποδίζει την συμμετοχή μας στο διαγωνισμό.
Για το λόγο αυτό καθώς και για την διεύρυνση της συμμετοχής στο διαγωνισμό προς όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής και θέλουμε να σημειώσουμε ότι η τροποποίηση που ζητούμε δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το απεικονιστικό – ποιοτικό επίπεδο:
Να διαθέτει ρυθμό ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) ≥ 600 f/sec Να περιγραφεί αναλυτικά προς
Αξιολόγηση
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ Δ4
Για τη διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, ........κάθε φακέλου και αντίστοιχο ευρετήριο.
Θέλουμε να σημειώσουμε ότι η ως άνω προδιαγραφή δεν έχει χρήση στην περίπτωση που το Νοσοκομείο επιθυμεί να προχωρήσει στην προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού διότι η προδιαγραφή αυτή έχει λόγο ύπαρξης μόνο εφ ΄όσον ο διαγωνισμός απαιτεί την κατάθεση αποκλειστικά έντυπων και μόνο προσφορών. Σε διαφορετική περίπτωση προκήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού θεωρούμε ότι πρέπει να απαλείφει.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ ΣΤ2
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λ.π. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. ........ Η ανταπόκριση προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. ........
Η απαίτηση της προδιαγραφής για ανταπόκριση προς αποκατάσταση της βλάβης η οποία θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ δεν είναι ρεαλιστική δεδομένου ότι όλες οι εταιρείες διαθέτουν έδρα εκτός της Κομοτηνής γεγονός που καθιστά αδύνατη την τήρηση του όρου αυτού. Εξάλλου σε άλλο σημείο των όρων του ίδιου άρθρου (ΣΤ 1) που τίθενται από το Νοσοκομείο αναφέρει ότι «Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Βόρεια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες.»
Θεωρούμε λοιπόν ότι ένας χρόνος ανταπόκρισης εντός 48 ωρών σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται αργός χρόνος ανταπόκρισης και συνεπώς παρακαλούμε για την τροποποίηση της ως άνω προδιαγραφής ως εξής:

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λ.π. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. .......... Η ανταπόκριση προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται εντός 48 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου. ..........
#7 Υπέρηχος ΓυναικολογικόςGE HEALTHCARE 10-01-2017 00:05
Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος δεδομένου ότι σκοπός του κάθε διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητος προς Τιμής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Strees Echo Να περιγραφεί αναλυτικά προς Αξιολόγηση
Αναφορικά με την ως άνω προδιαγραφή επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η ως άνω ζητούμενη τεχνική Stress Echo δεν έχει εφαρμογή σε ένα αμιγώς μαιευτικό / γυναικολογικό σύστημα όπως είναι το ζητούμενο από το Νοσοκομείο σας που προορίζεται για προγεννητικό έλεγχο, ενώ αντιθέτως ενέχει ακόμη και τον κίνδυνο καταπόνησης του ασθενούς όταν εφαρμοστεί σε ένα καθαρά μαιευτικό/ γυναικολογικό σύστημα. Τονίζουμε εδώ ότι η τεχνική αυτή συναντάται κυρίως σε καρδιολογικά συστήματα και για το λόγο αυτό προτείνουμε την απαλοιφή της, προς αποφυγή αποκλεισμού εταιρειών οι οποίες διαθέτουν σύγχρονα και αξιόλογα συστήματα υπερηχοτομογραφ ίας γυναικολογικής/ μαιευτικής χρήσης καθώς και προγεννητικού ελέγχου τα οποία ενώ δύναται να εξασφαλίζουν υψηλής διαγνωστικής ποιότητας και ακρίβειας εξετάσεις με άριστη διακριτική ικανότητα και ευκρίνεια, δεν δύναται να δεχθούν την τεχνική αυτή.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Να διαθέτει ρυθμό ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) ≥ 700 f/sec Να περιγραφεί αναλυτικά προς
Αξιολόγηση
Η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονο τελευταίας γενιάς γυναικολογικό/ μαιευτικό σύστημα υπερήχου το οποίο προτίθεται να προσφέρει στο διαγωνισμό βάσει του συνόλου των προδιαγραφών. Ωστόσο η μικρή απόκλιση του ρυθμού ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) που διαθέτει το υψηλής τεχνολογίας σύστημα της εταιρείας μας σε σχέση με το ζητούμενο της προδιαγραφής εμποδίζει την συμμετοχή μας στο διαγωνισμό.
Για το λόγο αυτό καθώς και για την διεύρυνση της συμμετοχής στο διαγωνισμό προς όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής και θέλουμε να σημειώσουμε ότι η τροποποίηση που ζητούμε δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το απεικονιστικό – ποιοτικό επίπεδο:
Να διαθέτει ρυθμό ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) ≥ 600 f/sec Να περιγραφεί αναλυτικά προς
Αξιολόγηση
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ Δ4
Για τη διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, ........κάθε φακέλου και αντίστοιχο ευρετήριο.
Θέλουμε να σημειώσουμε ότι η ως άνω προδιαγραφή δεν έχει χρήση στην περίπτωση που το Νοσοκομείο επιθυμεί να προχωρήσει στην προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού διότι η προδιαγραφή αυτή έχει λόγο ύπαρξης μόνο εφ ΄όσον ο διαγωνισμός απαιτεί την κατάθεση αποκλειστικά έντυπων και μόνο προσφορών. Σε διαφορετική περίπτωση προκήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού θεωρούμε ότι πρέπει να απαλείφει.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ ΣΤ2
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λ.π. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. ........ Η ανταπόκριση προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ. ........
Η απαίτηση της προδιαγραφής για ανταπόκριση προς αποκατάσταση της βλάβης η οποία θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00 π.μ δεν είναι ρεαλιστική δεδομένου ότι όλες οι εταιρείες διαθέτουν έδρα εκτός της Κομοτηνής γεγονός που καθιστά αδύνατη την τήρηση του όρου αυτού. Εξάλλου σε άλλο σημείο των όρων του ίδιου άρθρου (ΣΤ 1) που τίθενται από το Νοσοκομείο αναφέρει ότι «Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Βόρεια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες.»
Θεωρούμε λοιπόν ότι ένας χρόνος ανταπόκρισης εντός 48 ωρών σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται αργός χρόνος ανταπόκρισης και συνεπώς παρακαλούμε για την τροποποίηση της ως άνω προδιαγραφής ως εξής:

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λ.π. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. .......... Η ανταπόκριση προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται εντός 48 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου. ..........
#6 ΑΠ: Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικ ού ΕξοπλισμούMEDITRUST E.Π.Ε. 09-01-2017 17:20
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝΠΡΟΔ. 6 : Η πηγή φωτισμού να είναι τεχνολογίας LED με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 7000 ώρες λειτουργίας.


Θεωρούμε ότι οι ώρες της διάρκειας ζωής πρέπει να είναι κατά το ελάχιστο 15,000, διότι με αυτό τον τρόπο μειώνεται δραστικά το κόστος συντήρησης, αφού επιμηκύνεται ο χρόνος αλλαγής της λάμπας.
Προτείνουμε επίσης να αναφέρεται ότι θα εκτιμηθούν οι παραπάνω ώρες σε διάρκεια ζωής.

Επίσης θεωρούμε απαραίτητη την προσθήκη των παρακάτω προδιαγραφών, για την βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων που θα παρέχουν τα προσφερόμενα μηχανήματα:

 Να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου ακτινοβολίας από τον χρήστη, σε 3 στάδια (low/medium/hig h) και από 26μW-50 μW περίπου, έτσι ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα των περιπτώσεων.
 Το καλώδιο του στρώματος (pad) να είναι τουλάχιστον 1,5m έτσι ώστε να καθίσταται ευκολότερη η χρήση του και εκτός θερμοκοιτίδας.
 Το επίπεδο θορύβου να κυμαίνεται από 40-44dB(Α) περίπου
 Ο φωτισμός LED να είναι μπλέ.

Β.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

5 : Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια από την οριστική παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις.
Θεωρούμε απαραίτητη την αλλαγή της εγγύησης σε 2 έτη, όπως αυτή παρέχεται από όλους τους κατασκευαστικού ς οίκους Εξωτερικού ,είναι σύμφωνη με την Ευρωπαική Οδηγία και απαιτείται σε όλους τους διαγωνισμούς Δημοσίου.-
#5 Draeger Hellas AEMιχάλης Θεοδώρου 09-01-2017 17:16
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ DRAEGER HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Προτεινόμενες προσθήκες :
- Να είναι μικρού βάρους και να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό . (Να αναφερθεί προς αξιολόγηση)
- Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του αποτελέσματος α) από μία μέτρηση και β) από τον μέσο όρο πολλαπλών μετρήσεων.
- Οι μετρήσεις να λαμβάνονται αυτομάτως, όταν τοποθετείτε ο αισθητήρας μέτρησης του οργάνου πάνω στο δέρμα του βρέφους και πιέζεται ελαφρά.
- Η αυτονομία της μπαταρίας σε πλήρη φόρτιση να επιτρέπει άνω των 200 μετρήσεων.
- Να διαθέτει μεγάλη ενσωματωμένη οθόνη αφής με εύκολο μενού περιήγησης στα Ελληνικά
-Να αναγνωρίζει αυτόματα τα νεογνά μέσω BARCODE για γρήγορη εφαρμογή και περιορισμό σφαλμάτων
- Να αποθηκεύει και να μεταφέρει τις μετρήσεις μέσω τεχνολογίας HL7
- Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον εκατό (100) μετρήσεων.
#4 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ KATAΨΥΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΡΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ 09-01-2017 15:52
1.Προδιαγραφη 13.Οσο περισσότερα ειναι τα εσωτερικά διαμερίσματα με αντιστοιχη εσωτερική πορτα ανα διαμέρισμα τοσο πιο εύκολη εινα η αρχειοθέτηση των δειγμάτων, η αυτόνομια των χειριστών του καταψύτκτη αλλα και η διατήρηση σταθέρης θερμοκρασίας των δειγματων ακομη και μετα απο συχνά ανοίγματα της εξωτερικής πόρτας του καταψύκτη.Γιαυτ ο και προτείνουμε να συμπληρωθεί

2.Προδιαγραφή Ζ3.Λόγω του αυτοματισμού αλλά και του εύκολου λογισμικού του καταψύκτη η επίδειξη δεν απαιτεί περισσότερο απο 2-3 ώρες στους χειριστες και τεχνικούς γιαυτο και η ζητουμενη χρονική διάρκεια κρινεται μεγάλη.
3.Προδιαγραφη Β3.Οι περισσότεροι κατασκευαστικοί οικοι παρέχουν ανταλλακτικά μεχρι και 7 χρονια απο την κατάργηση του μοντέλου γιαυτο και προτείνεται αντίστοιχο οριο.
#3 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ 09-01-2017 15:10
1.Προδιαγραφη 3.Το ζητούμενο ,το οποίο και θα πρέπει να προδιαγράφεται, ειναι ο πολλαπλασιασμος της επιτάχυνσης της βαρύτητας (G) ,που επιτυγχάνεται με την περιστροφη της κεφαλής(Rpm) και τη γεωμετρία της κεφαλής.Προτείν ουμε να συμπληρωθεί
2.Προδιαγραφή 5.Σημαντική προδιαγραφή ειναι η επίτευξη χαμηλής θερμοκρασίας κατα την φυγοκέντρηση οπου οι συνθήκες ειναι αντίξοες και παράγεται θερμότητα λόγω τριβών,γιαυτο και προτείνουμε να συμπληρωθεί.
3.Προδιαγραφή 13. Με δεδομένο οτι η αύξηση του πλήθους των ασκών ανα φυγοκέντρηση ειναι το ζητούμενο όλων των αιμοδοσιων στην Ελλαδα ετσι ωστε να καλυφθουν οι τρεχουσες αλλα και οι μελλοντικές ανάγκες χωρίς ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση ,προτείνουμε να αυξηθούν οι θέσεις σε 12 και η επιλογή των ασκών να επεταθεί μέχρι και πενταπλούς σε υψηλότερη φυγοκεντρική δύναμη και να αναφερθεί
#2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΕ. ΝΕΤΚΙΔΟΥ 28-12-2016 13:26
ΠΑΡ. 7 "Η όλη λειτουργία του πλυντηρίου να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστ ή με διάφορα προγράμματα και ενδείξεις λειτουργίας, θερμοκρασίας και άλλων παραμέτρων στην ελληνική γλώσσα"
ΠΑΡ. 13 (Νέα) "Να φέρει έλεγχο πίεσης των μπεκ και κίνησης των βραχιόνων για την απρόσκοπτη λειτουργία"
ΠΑΡ. 14 (Νέα) "Η θέρμανση να είναι τριφασική με αντίσταση τουλάχιστον 8 KW"
#1 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣLERIVA DIAGNOSTICS A.E. 28-12-2016 10:43
Παρατηρήσεις της εταιρείας LERIVA DIAGNOSTICS επι των τεχνικών προδιαγραφών ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

1. Προδιαγραφή 14: «Η προσφερόμενη κεφαλή να διαθέτει σύστημα αυτόματης διόρθωσης ανισοζύγισης έως 125gr στα αντίθετα τοποθετημένα φορτία, προς αποφυγή επιβάρυνσης του άξονα αλλά και προς διευκόλυνση του χρήστη. Σε περίπτωση μεγαλύτερης ανισοζύγισης, να εμφανίζεται αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη και η φυγοκέντρηση να σταματάει έως ότου γίνει ανακατανομή βάρους.»
Προτείνουμε την επαναδιατύπωση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής «Η προσφερόμενη κεφαλή να διαθέτει σύστημα αυτόματης διόρθωσης ανισοζύγισης έως 100 gr στα αντίθετα τοποθετημένα φορτία, προς αποφυγή επιβάρυνσης του άξονα αλλά και προς διευκόλυνση του χρήστη. Σε περίπτωση μεγαλύτερης ανισοζύγισης, να εμφανίζεται αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη και η φυγοκέντρηση να σταματάει έως ότου γίνει ανακατανομή βάρους»

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020