25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 05/09/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 11816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: « Γ΄Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σε « ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ »
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8514/23-10-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Την υπ. αρ. 522/26-10-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ » όπως αυτές προέκυψαν μετά την επεξεργασία των σχολίων τα οποία κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία της πρώτης και δεύτερης διαβούλευσης οι οποίες διεξήχθησαν από 15-03-2016 έως 22-03-2016 και από 3-6-2016 έως 10-6-2016 αντίστοιχα.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Γ΄ Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σε «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» CPV 33162200-5 , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 6-9-2016
Λήξη διαβούλευσης 9-9-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια σε «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 
 
 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

PDF-Icon  Γ' Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ    

Σχόλια

#5 ΑΠ: Γ' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Χειρουργικά Εργαλεία- Όργανα-Συσκευές Ενδοσκοπικών ΕπεμβάσεωνJOHNSON & JOHNSON HELLAS 09-09-2016 13:26
"ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ HASSON
Το σετ να περιλαμβάνει
α) 1 σετ τροκάρ 5mm με μια λόγχη και δυο διαφανείς κάνουλες
β) 1 Τροκάρ 5/11mm με διαφανή κάνουλα.
Τα τροκάρ να έχουν λόγχη σχήματος νυστεριού, να είναι διαφανή σε όλο τους το μήκος, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, περιορίζοντας την κηλίδωση που προκαλείται από το τροκάρ κατά την επανεισαγωγή της κάμερας ,με ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης και μηχανισμό οπλισμού και επαναφοράς της, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού με χαμηλό προφίλ
γ) 1 αυτόματη λαβίδα απολίνωσης με ένα στάδιο πυροδότησης και αυτόματης φόρτωσης του κλιπ μεσαίου/μεγάλου μεγέθους και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης των κλιπ στις σιαγόνες
δ) 1 τροκάρ Hasson ανοιχτής τεχνικής, ατραυματικό, διαφανές, διαμέτρου 5/12 mm, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού, με χαμηλό προφίλ, και τέσσερις θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος.
ε) Λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης, διαμέτρου 5mm, μήκους 33cm, με τέσσερα ατραυματικά δόντια σε κάθε σκέλος για αποφυγή γλιστρήματος του ιστού, με εργονομικό μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος λαβής δύο φάσεων, με αύξηση της δύναμης συγκράτησης του ιστού με την προοδευτική πίεση της χειρολαβής όταν κλειδώσει και με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά στειλεό.
ζ) Λαπαροσκοπικές κυρτές ατραυματικές λαβίδες αποκόλλησης με λεπτά άκρα, διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένες με μονοπολική διαθερμία, με άκρο τύπου rat tooth
στ) Λαπαροσκοπικά κυρτά ψαλίδια, διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένα με μονοπολική διαθερμία, με την ίδια κοπτική ικανότητα σε όλο το μήκος τους
"
2.Το σετ να περιλαμβάνει
α) 1 σετ τροκάρ 5mm με μια λόγχη και δυο διαφανείς κάνουλες
β) 1 Τροκάρ 5/11mm με διαφανή κάνουλα. Τα τροκάρ να έχουν λόγχη σχήματος νυστεριού, να είναι διαφανή σε όλο τους το μήκος, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, περιορίζοντας την κηλίδωση που προκαλείται από το τροκάρ κατά την επανεισαγωγή της κάμερας ,με ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης και μηχανισμό οπλισμού και επαναφοράς της, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού με χαμηλό προφίλ,
γ) 1 αυτόματη λαβίδα απολίνωσης με ένα στάδιο πυροδότησης και αυτόματης φόρτωσης του κλιπ μεσαίου/μεγάλου μεγέθους και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης των κλιπ στις σιαγόνες,
δ) 1 τροκάρ Hasson ανοιχτής τεχνικής, ατραυματικό, διαφανές, διαμέτρου 5/12 mm, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού, με χαμηλό προφίλ, και τέσσερις θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος.
Τα εργαλεία να περιέχονται σε μια ενιαία αποστειρωμένη συσκευασία για την ασφαλέστερη τοποθέτηση των εργαλείων στο χειρουργικό τραπέζι και εξοικονόμιση χρόνου.
#4 ΑΠ: Γ' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Χειρουργικά Εργαλεία- Όργανα-Συσκευές Ενδοσκοπικών ΕπεμβάσεωνJOHNSON & JOHNSON HELLAS 09-09-2016 13:24
2/2
03.ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ VERRES
Το σετ να περιλαμβάνει
α) 1 σετ τροκάρ 5mm με μια λόγχη και δυο διαφανείς κάνουλες
β) 1 Τροκάρ 5/11mm με διαφανή κάνουλα.
Τα τροκάρ να έχουν λόγχη σχήματος νυστεριού, να είναι διαφανή σε όλο τους το μήκος, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, περιορίζοντας την κηλίδωση που προκαλείται από το τροκάρ κατά την επανεισαγωγή της κάμερας ,με ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης και μηχανισμό οπλισμού και επαναφοράς της, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού με χαμηλό προφίλ
γ) 1 αυτόματη λαβίδα απολίνωσης με ένα στάδιο πυροδότησης και αυτόματης φόρτωσης του κλιπ μεσαίου/μεγάλου μεγέθους και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης των κλιπ στις σιαγόνες
δ) 1 βελόνα verres 120mm με οπτική και ηχητική επιβεβαίωση εισαγωγής της.
ε) Λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης, διαμέτρου 5mm, μήκους 33cm, με τέσσερα ατραυματικά δόντια σε κάθε σκέλος για αποφυγή γλιστρήματος του ιστού, με εργονομικό μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος λαβής δύο φάσεων, με αύξηση της δύναμης συγκράτησης του ιστού με την προοδευτική πίεση της χειρολαβής όταν κλειδώσει και με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά στειλεό.
ζ) Λαπαροσκοπικές κυρτές ατραυματικές λαβίδες αποκόλλησης με λεπτά άκρα, διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένες με μονοπολική διαθερμία, με άκρο τύπου rat tooth
στ) Λαπαροσκοπικά κυρτά ψαλίδια, διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένα με μονοπολική διαθερμία, με την ίδια κοπτική ικανότητα σε όλο το μήκος τους

4. Το σετ να περιλαμβάνει
α) 1 σετ τροκάρ 5mm με μια λόγχη και δυο διαφανείς κάνουλες
β) 1 σετ τροκάρ 5/11mm με μια λόγχη και δυο διαφανείς κάνουλες. Τα τροκάρ να είναι διύνησης περιορισμένου τραύματος, με δύο ενσωματωμένους μειωτήρες για την αποφυγή διαρροής αερίου κατά την διάρκεια της επέμβασης. με κωνική υποδοχή εργαλείου, με χαμηλό προφίλ με διάφανη κάνουλα, με τεχνολογία κατευθυνόμενης εισαγωγής εργαλείων στην κεφαλή της κάνουλας. Το άκρο της κάνουλας να είναι οβάλ σχηματίζοντας γωνία 45o.
γ) 1 αυτόματη λαβίδα απολίνωσης με ένα στάδιο πυροδότησης και αυτόματης φόρτωσης του κλιπ μεσαίου/μεγάλου μεγέθους και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης των κλίπ στις σιαγόνες.
δ) μία βελόνα πνευμοπεριτοναί ου 120mm, με βαλβίδα αέρος, με ηχητική επιβεβαίωση κατά την εισαγωγή και δυνατότητα επιπλέον οπτικής επιβεβαίωσης.
ε) Λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης, διαμέτρου 5mm, μήκους 33cm, με τέσσερα ατραυματικά δόντια σε κάθε σκέλος για αποφυγή γλιστρήματος του ιστού, με εργονομικό μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος λαβής δύο φάσεων, με αύξηση της δύναμης συγκράτησης του ιστού με την προοδευτική πίεση της χειρολαβής όταν κλειδώσει και με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά στειλεό.
ζ) Λαπαροσκοπικές κυρτές ατραυματικές λαβίδες αποκόλλησης με λεπτά άκρα, διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένες με μονοπολική διαθερμία, με άκρο τύπου rat tooth
στ) Λαπαροσκοπικά κυρτά ψαλίδια, διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένα με μονοπολική διαθερμία, με την ίδια κοπτική ικανότητα σε όλο το μήκος τους
#3 ΑΠ: Γ' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Χειρουργικά Εργαλεία- Όργανα-Συσκευές Ενδοσκοπικών ΕπεμβάσεωνJOHNSON & JOHNSON HELLAS 09-09-2016 13:23
1/2

01. ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ HASSON
Το σετ να περιλαμβάνει
α) 1 σετ τροκάρ 5mm με μια λόγχη και δυο διαφανείς κάνουλες
β) 1 Τροκάρ 5/11mm με διαφανή κάνουλα.
Τα τροκάρ να έχουν λόγχη σχήματος νυστεριού, να είναι διαφανή σε όλο τους το μήκος, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, περιορίζοντας την κηλίδωση που προκαλείται από το τροκάρ κατά την επανεισαγωγή της κάμερας ,με ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης και μηχανισμό οπλισμού και επαναφοράς της, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού με χαμηλό προφίλ
γ) 1 αυτόματη λαβίδα απολίνωσης με ένα στάδιο πυροδότησης και αυτόματης φόρτωσης του κλιπ μεσαίου/μεγάλου μεγέθους και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης των κλιπ στις σιαγόνες
δ) 1 τροκάρ Hasson ανοιχτής τεχνικής, ατραυματικό, διαφανές, διαμέτρου 5/12 mm, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού, με χαμηλό προφίλ, και τέσσερις θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος.
ε) Λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης, διαμέτρου 5mm, μήκους 33cm, με τέσσερα ατραυματικά δόντια σε κάθε σκέλος για αποφυγή γλιστρήματος του ιστού, με εργονομικό μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος λαβής δύο φάσεων, με αύξηση της δύναμης συγκράτησης του ιστού με την προοδευτική πίεση της χειρολαβής όταν κλειδώσει και με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά στειλεό.
ζ) Λαπαροσκοπικές κυρτές ατραυματικές λαβίδες αποκόλλησης με λεπτά άκρα, διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένες με μονοπολική διαθερμία, με άκρο τύπου rat tooth
στ) Λαπαροσκοπικά κυρτά ψαλίδια, διαμέτρου 5mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένα με μονοπολική διαθερμία, με την ίδια κοπτική ικανότητα σε όλο το μήκος τους
2.Το σετ να περιλαμβάνει
α) 1 σετ τροκάρ 5mm με μια λόγχη και δυο διαφανείς κάνουλες
β) 1 Τροκάρ 5/11mm με διαφανή κάνουλα. Τα τροκάρ να έχουν λόγχη σχήματος νυστεριού, να είναι διαφανή σε όλο τους το μήκος, με ενσωματωμένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, περιορίζοντας την κηλίδωση που προκαλείται από το τροκάρ κατά την επανεισαγωγή της κάμερας ,με ατραυματικό κάλυμμα ασφαλείας της λόγχης και μηχανισμό οπλισμού και επαναφοράς της, με μηχανισμό διατήρησης του στειλεού στη κάνουλα, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και ενσωματωμένο μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού με χαμηλό προφίλ,
γ) 1 αυτόματη λαβίδα απολίνωσης με ένα στάδιο πυροδότησης και αυτόματης φόρτωσης του κλιπ μεσαίου/μεγάλου μεγέθους και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης των κλιπ στις σιαγόνες,
δ) 1 τροκάρ Hasson ανοιχτής τεχνικής, ατραυματικό, διαφανές, διαμέτρου 5/12 mm, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μειωτήρα με δυνατότητα αφαίρεσης αυτού, με χαμηλό προφίλ, και τέσσερις θέσεις σταθεροποίησης διαμέσου ράμματος.
Τα εργαλεία να περιέχονται σε μια ενιαία αποστειρωμένη συσκευασία για την ασφαλέστερη τοποθέτηση των εργαλείων στο χειρουργικό τραπέζι και εξοικονόμιση χρόνου.
#2 ΠΡΟΤΑΣΗ SURGILIFE ΕΠΕSURGILIFE ΕΠΕ 09-09-2016 12:30
Αξιότιμοι Κύριοι-ες,
Δυστυχώς οι προσδοκίες μας για διεθνώς παραδεδεγμένες προδιαγραφές, για υλικά υψηλής αποτελεσματικότ ητας και αποδοτικότητας, που εξυπηρετούν το μοντέλο "λόγος οφέλους-κόστους ", διατυπωμένες με τρόπο όχι τόσο αυστηρά περιοριστικό, ώστε να προκρίνουν στο τελικό στάδιο αξιολόγησης μόνο μία εταιρεία, αλλά γενικό ώστε να ευνοούν την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού με συνδυασμό υλικών μίας και πολλαπλών χρήσεων, συνδυασμός που ούτως ή άλλως γίνεται καθημερινά σε όλες τις επεμβάσεις του νοσοκομείου, δεν φαίνεται να εισακούστηκαν και σ'αυτό το στάδιο της διαβούλευσης, όπου, όλως προσχηματικά, ζητούνται φωτογραφικά, διαφορετικά σετ, όπως:

Σετ Α1. μιας χρήσης Hasson με αποκλειστικά φωτογραφικές προδιαγραφές συγκεκριμένης εταιρείας.(σπόγ γο, τριπλή βαλβίδα εισόδου-εξόδου- παύσης ροής CO2, με δύο ξεχωριστά στάδια φόρτισης και τοποθέτησης)

Σετ Β. μιας χρήσης Verres με αποκλειστικά φωτογραφικές προδιαγραφές της ίδιας εταιρείας.(τριπ λή βαλβίδα εισόδου-εξόδου- παύσης ροής CO2, με δύο ξεχωριστά στάδια φόρτισης και τοποθέτησης)

Πιο συγκεκριμένα:

Σετ Α1: "αιμοστατικός σπόγγος"
Ασαφές εφόσον δεν προσδιορίζεται ο μηχανισμός αιμόστασης με τον οποίο προκαλείται η άρση της αιμορραγίας που επιφέρει το εν λόγω τροκάρ.

Σετ Α1 και Σετ Β: "τριπλή βαλβίδα εισόδου-εξόδου - παύσης ροής CO2" και
"δύο ξεχωριστά στάδια φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ"
Φωτογραφικά χαρακτηριστικά που φέρουν μόνο οι προδιαγραφές συγκεκριμένης εταιρείας. Περιττά δε εφόσον δεν περιγράφεται κανένα υγειονομικό πλεονέκτημα σε κανένα από αυτά, από κανένα κατασκευαστή, ούτε από την διεθνή βιβλιογραφία, πάρα μόνο χρησιμοποιούντα ι για τον αποκλεισμό άλλων υλικών νέας τεχνολογίας και συμφερότερης τιμής προμήθειας.

Επειδή εξακολουθούμε και πιστεύουμε στις προδιαγραφές τις οποίες σας προτείναμε στο αρχικό στάδιο της όλης διαδικασίας (έγγραφο με αρ.πρωτ.2015-26 63/γλ, 25-11-2015, σελ.1: "Αφορούν υλικά μιας χρήσης και όσο εξ' αυτών προϋποθέτουν συνεργασία με υλικά ημιπολλαπλών χρήσεων, αυτά παρέχονται σε πλήρη ποσότητα εντελώς δωρεάν, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη κάλυψη όλων των αναγκών χειρουργείου για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις τόσο με τεχνική Hasson όσο και με τεχνική Verres") η πρότασή μας εμμένει σε αυτές.

Αναφορικά με την διατύπωση " ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " τόσο στα Σετ Α1 και Α2 τεχνικής Hasson όσο και στο Σετ Β τεχνικής Verres:
Ο εν λόγω περιορισμός αποκλείει υλικά νέας τεχνολογίας, τα πλέον υγειονομικά εξελιγμένα, που φέρουν τμήματα πολλαπλών χρήσεων και μίας χρήσης σε άριστο συνδυασμό, προς εξυπηρέτηση της ιατρικής και της οικονομικής ωφέλειας.
Σε κάθε περίπτωση η απομάκρυνση του περιορισμού " ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " βοηθάει στην βαρύτητα συμμετοχής, την ανάπτυξη ανταγωνισμού, ενώ δεν είναι περιοριστική ή αποκλειστική στην συμμετοχή εταιρειών που διαθέτουν υλικά μιας χρήσης.
Η εταιρεία μας παρέχει και τμήματα πολλαπλών χρήσεων εντελώς δωρεάν ως συνοδό εξοπλισμό, συμβάλλοντας ουσιαστικά και εμπράκτως με την παραχώρηση υλικών υψηλής τεχνολογίας στην μείωση της οικονομικής δαπάνης.
Άλλωστε σε κάθε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, πέραν των περιγραφόμενων στα σετ υλικών, χρησιμοποιούντα ι στο νοσοκομείο σας πολλά επιπλέον υλικά επαναχρησιμοποι ούμενα τα οποία επαναποστειρώνο νται , όπως:
-Πλύση - Αναρρόφηση
-Λαβίδες πολλών τύπων π.χ. Ισχυρή τραυματική εξαγωγής παρασκευάσματος
-Grasper, Babcock κλπ
-Λαβίδα αποκόλλησης, Hook, οπτική ψυχρού φωτισμού
-Καλώδια και λαβίδες μεταφοράς ενέργειας κλπ.

Εκ των ανωτέρω γίνεται επομένως εμφανές ότι μπορεί κάποιος να γνωρίζει εκ των προτέρων τους μοναδικούς οι οποίοι θα προκριθούν μετά από την τεχνική αξιολόγηση στα Σετ Α1, Α2 και Σετ Β εφόσον πρέπει να είναι " ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ " και να έχουν τα παραπάνω φωτογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία και ζητούμε να αφαιρεθούν μαζί με τον περιορισμό
" ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ "

Διατελούμε στην διάθεσή σας προκειμένου να υποστηρίξουμε και να τεκμηριώσουμε τα ως άνω σχόλια και παρατηρήσεις μας.

Με τιμή,
για την Surgilife ΕΠΕ
Μακρίδης Γεώργιος
Διαχειριστής Surgilife ΕΠΕ
#1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ που αφορούν την ΄Γ Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΤΙΣΕΛ Αφοί Σελίδη ΑΕ 09-09-2016 09:35
Δ) ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗΣ VERRES

1. Ατραυματική Βελόνη Verres μήκους 120 mm με οπτικό δείκτη και ηχητική επιβεβαίωση εισόδου στην ενδοκοιλιακή χώρα. Με προστατευτική ασπίδα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού ενδοκοιλιακών οργάνων.
2. Δύο (2) Τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης, διαμέτρου 5mm και μήκους 100 mm με κοπτική λάμα τύπου V, με ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που καλύπτει πλήρως το κόπτον άκρο, με ενσωματωμένο μετατροπέα, με διαφανή κάνουλα με σπείρωμα σταθεροποίησης και με μηχανισμό αυτόματης όπλισης και επαναφοράς.
3. Δύο (2) Τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης, διαμέτρου 10/11mm και μήκους 100 mm με κοπτική λάμα τύπου V, με ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που καλύπτει πλήρως το κόπτον άκρο, με ενσωματωμένο μετατροπέα, με διαφανή κάνουλα με σπείρωμα σταθεροποίησης και με μηχανισμό αυτόματης όπλισης και επαναφοράς.
4. Σετ με κλιπ απολίνωσης και Λαβίδες απολίνωσης πολλαπλών χρήσεων διαμέτρου 10mm, μήκους στειλεού 330mm και δυνατότητα περιστροφής 360ο, που να εφαρμόζουν σε κλιπ Τιτανίου μεσαίου/μεγάλου (M/L) και μεγάλου μεγέθους (L).
5. Λαπαροσκοπικό κυρτό ψαλίδι μιας χρήσης τύπου Metzenbaum διαμέτρου 5 mm, με μήκος στειλεού 33cm. Είναι εφοδιασμένο με ροδέλα περιστροφής του στειλεού κατά 360ο, με μονωμένο στειλεό και υποδοχή για σύνδεση με θηλυκή ή αρσενική διαθερμία.
6. Λαπαροσκοπικ ή λαβίδα διαχωρισμού ιστών μιας χρήσης τύπου Maryland διαμέτρου 5 mm, περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο, μήκους 33 cm και υποδοχή για σύνδεση με θηλυκή ή αρσενική διαθερμία.
7. Λαπαροσκοπικ ή λαβίδα σύλληψης τύπου Thin Teeth διαμέτρου 5mm μιας χρήσης με μηχανισμό ratchet, περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο, μήκους 33 cm και υποδοχή για σύνδεση με θηλυκή ή αρσενική διαθερμία.
8. Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης τύπου Rat Teeth διαμέτρου 5mm μιας χρήσης με μηχανισμό ratchet, περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο, μήκους 33 cm και υποδοχή για σύνδεση με θηλυκή ή αρσενική διαθερμία.Ε) ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗΣ VERRES

1. Ατραυματική Βελόνη Verres μήκους 120 mm με οπτικό δείκτη και ηχητική επιβεβαίωση εισόδου στην ενδοκοιλιακή χώρα. Με προστατευτική ασπίδα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού ενδοκοιλιακών οργάνων.
2. Δύο (2) Τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης, διαμέτρου 5mm και μήκους 100 mm με κοπτική λάμα τύπου V, με ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που καλύπτει πλήρως το κόπτον άκρο, με ενσωματωμένο μετατροπέα, με διαφανή κάνουλα με σπείρωμα σταθεροποίησης και με μηχανισμό αυτόματης όπλισης και επαναφοράς.
3. Δύο (2) Τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης, διαμέτρου 10/11mm και μήκους 100 mm με κοπτική λάμα τύπου V, με ατραυματική ασπίδα ασφαλείας που καλύπτει πλήρως το κόπτον άκρο, με ενσωματωμένο μετατροπέα, με διαφανή κάνουλα με σπείρωμα σταθεροποίησης και με μηχανισμό αυτόματης όπλισης και επαναφοράς.
4. Σετ με κλιπ απολίνωσης Πολυμερή απορροφήσιμα με ειδικό μηχανισμό ασφάλισης και αντίστοιχες Λαβίδες απολίνωσης πολλαπλών χρήσεων διαμέτρου 10mm, μήκους στειλεού 330mm και δυνατότητα περιστροφής 360ο, που να εφαρμόζουν σε κλιπ Πολυμερή Extra Large/Large (XL/L) και Large μεγέθους (L).
5. Λαπαροσκοπικό κυρτό ψαλίδι μιας χρήσης τύπου Metzenbaum διαμέτρου 5 mm, με μήκος στειλεού 33cm. Είναι εφοδιασμένο με ροδέλα περιστροφής του στειλεού κατά 360ο, με μονωμένο στειλεό και υποδοχή για σύνδεση με θηλυκή ή αρσενική διαθερμία.
6. Λαπαροσκοπικ ή λαβίδα διαχωρισμού ιστών μιας χρήσης τύπου Maryland διαμέτρου 5 mm, περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο, μήκους 33 cm και υποδοχή για σύνδεση με θηλυκή ή αρσενική διαθερμία.
7. Λαπαροσκοπικ ή λαβίδα σύλληψης τύπου Thin Teeth διαμέτρου 5mm μιας χρήσης με μηχανισμό ratchet, περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο, μήκους 33 cm και υποδοχή για σύνδεση με θηλυκή ή αρσενική διαθερμία.
8. Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης τύπου Rat Teeth διαμέτρου 5mm μιας χρήσης με μηχανισμό ratchet, περιστρεφόμενο στειλεό κατά 360ο, μήκους 33 cm και υποδοχή για σύνδεση με θηλυκή ή αρσενική διαθερμία

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020