25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 09/05/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 6615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: « B΄Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ»
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6696/17-9-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Την υπ. αρ. 522/26-10-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» όπως αυτές προέκυψαν μετά την επεξεργασία των σχολίων τα οποία κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία της πρώτης διαβούλευσης η οποία διεξήχθη από 5-02-2016 έως και 13-02-2016.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» CPV 33141000-0, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 9-5-2016
Λήξη διαβούλευσης 16-5-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

PDF-Icon  Β'Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  

Σχόλια

#6 ΑΠ: Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 16-05-2016 14:44
Προς: Α θήνα, 13/05/2016
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

Υπόψη : Γραφείο Προμηθειών
Κοινοποίηση: Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών

ΘΕΜΑ: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ».

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας επί των προδιαγραφών του είδους με α/α 3.

Ζητείται:
Είδος 3 - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΑΚΟΣ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ (ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ, ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ) ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ CE ΚΑΙ ISO,ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ Latex free- ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ»

Το συγκεκριμένο είδος διατίθεται στην Ελληνική αγορά σε αποστειρωμένη μορφή μόνο από μία εταιρεία καθώς δεν είναι απαραίτητο να είναι αποστειρωμένο. Ο σάκος αναρρόφησης τοποθετείται μέσα στο ειδικό κάνιστρο και δεν έρχεται καθόλου σε επαφή με τον ασθενή. Μόνο ο σωλήνας αναρρόφησης (ο οποίος δεν είναι το ζητούμενο είδος), που συνδέεται με τον σάκο αναρρόφησης, πρέπει να είναι αποστειρωμένος γιατί έρχεται σε άμεση επαφή με τον ασθενή.

Συνεπώς παρακαλούμε όπως αφαιρεθούν οι όροι “ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ” και “ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ” από την ανωτέρω προδιαγραφή καθώς θα οδηγήσουν στην αποδοχή μόνο μίας εταιρείας, γεγονός που καταργεί την έννοια του διαγωνισμού αφού δεν θα αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός και βεβαίως τούτο δεν είναι προς το συμφέρον του Νοσοκομείου σας.

Σε ότι αφορά το θέμα των τεχνικών προδιαγραφών σας παραπέμπουμε στο άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ 118/2007 “Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερομένους . Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό”.

Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να εκθέσουμε τις προτάσεις μας και
παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή τεκμηρίωση.

Με εκτίμηση,
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.
#5 ΑΠ: Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ 16-05-2016 09:19
ΕΙΔΗ 21 ΚΑΙ 22: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ Νο6 και Νο 8
Προτείνουμε την προσθήκη " με μικρή φυσαρμόνικα-res ervoir σιλικόνης χωρητικότητας 100-120ml"
και
"με καθετήρα ακτινοσκιερό κατασκευασμένο από σιλικόνη, ατραυματικό 50cm περίπου" .
#4 ΑΠ: Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ 16-05-2016 09:13
ΕΙΔΟΣ 10 ΣΥΣΚΕΥΕΣ BILLOW MX (ΠΑΡΟΜΟΙΟ)
Προτείνουμε την προσθήκη τις παρακάτω προδιαγραφής που είναι πολύ σημαντική γιατί είναι η εξέλιξη της τεχνολογία των παροχετεύσεων θώρακα 1 θαλάμου
"να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με φορητή μονάδα αναρρόφησης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε περιπατητικού ασθενείς να έχουν την βοήθεια επιπλέον αρνητική πίεσης". Επίσης προτείνουμε να προστεθεί
"ο σωλήνας να βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής και όχι στο κέντρο για να υπάρχει καλύτερος οπτικός έλεγχος. Η χωρητικότητα της συσκευής να είναι 2500ml και άνω"
#3 ΑΠ: Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ 16-05-2016 08:56
Α/Α30 ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΩΣ Ή ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΣ
Προτείνουμε των επιμερισμό των ποσοτήτων ανάλογα με την χωρητικότητα της αντλίας πχ 100ml , 300ml, και ανάλογα με την ροή (1ml/h, 2ml/h,5ml/h).Όλ ες οι εταιρείες στην αγορά προσφέρουμε σε διαφορετική τιμή την αντλία χωρητικότητα 100ml από την αντλία 300ml, όμως στο ηλεκτρονικό σύστημα διαγωνισμών θα επιτρέπεται μόνο η χαμηλότερη τιμή οπότε το νοσοκομείο θα αναγκαστεί να αγοράσει τον ένα τύπο αντλίας που είναι και ο φθηνότερος, ενώ στην πραγματικότητα θα χρειάζεται και τους δύο είτε 100ml είτε 300ml. Επίσης είναι απαραίτητο να αναφέρονται αναλυτικά οι επιθυμητές ροές και όχι από 2-12ml, γιατί κάποιες εταιρείες έχουν όλες τις ροές από 2-12 ενώ άλλες ανά 2ml/h
#2 ΑΠ: Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ 16-05-2016 08:49
ΕΙΔΟΣ 8: ΣΥΣΚΕΥΕΣ BILLOW 3 ΘΑΛΑΜΩΝ Μ.Χ (ΠΑΡΟΜΟΙΟ)
Προτείνουμε να προστεθεί να διαθέτει βαλβίδα μετατροπής της συσκευής από θορυβώδη σε αθόρυβη (πολλοί χρήστες του προϊόντος ειδικά σε μονάδες που υπάρχει ταυτόχρονη χρήση σε πολλούς ασθενείς είναι επιθυμητό η συσκευή να είναι όσο το δυνατόν πιο αθόρυβη). Επίσης προτείνουμε να προστεθεί "να υπάρχει η δυνατότητα λήψης δειγματος των παροχετευόμενων υγρών" , άλλωστε και οι περισσότερες εταιρείες παρέχουν αυτή την δυνατότητα. Επειδή ο όρος "βαλβίδα ρύθμισης της υποπίεσης" είναι ασαφής καθότι η πίεση που ασκείται στον ασθενή ρυθμίζεται από την στήλη ύδατος προτείνουμε την μετατροπή του όρου σε "υδάτινη βαλβίδα ελέγχου την αρνητικής πίεσης του ασθενούς"
#1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ JNJ στην B΄Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣJOHNSON& JOHNSON HELLAS AEBE 11-05-2016 15:41
Αγαπητοί,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την απάντηση της εταιρείας μας στην B΄Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ
Παροχετεύσεις από σιλικόνη, χωρίς ομφαλό ,ατραυματικές για τον ασθενή. Αποτελούνται από τέσσερα ανεξάρτητα κανάλια ροής ελαχιστοποιώντα ς την πιθανότητα απόφραξης λόγω πήξεως του αίματος, προσφέροντας παράλληλα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Σε διάφορες διαστάσεις (Στρογγυλές: 10fr, 15fr, 19fr) με ή χωρίς trocar. Ακόμη διαθέτουν ακτινοσκιερή σήμανση σε όλο το μήκος της παροχέτευσης και κλειστή δεξαμενή αναρρόφησης 100ml/ 450ml ιδιαίτερα εύχρηστη και αποτελεσματική για ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής.
Πιο αναλυτικά:
"Στρογγυλή παροχέτευση Blake 10 fr, χωρίς ομφαλό, από σιλικόνη αυλακωτή κατά 3/4
"
"Στρογγυλή παροχέτευση Blake 10fr, χωρίς ομφαλό, από σιλικόνη αυλακωτή κατά 3/4,
και τροκάρ 3,2 mm"
"Στρογγυλή παροχέτευση Blake 15 fr, χωρίς ομφαλό, από σιλικόνη αυλακωτή κατά 3/4",
"Στρογγυλή παροχέτευση Blake 15 fr, χωρίς ομφαλό, με τροκάρ 4.8 mm"
"Στρογγυλή παροχέτευση Blake 19 fr, χωρίς ομφαλό, από σιλικόνη αυλακωτή κατά 3/4",
"Στρογγυλή παροχέτευση Blake 19 fr, χωρίς ομφαλό, από σιλικόνη αυλακωτή κατά 3/4,
και τροκάρ 6,4 mm"
"Στρογγυλή παροχέτευση Blake 19 fr, χωρίς ομφαλό, από σιλικόνη αυλακωτή κατά 3/4,
και καμπτομένο τροκάρ 6,4 mm"
"Στρογγυλή παροχέτευση Blake 24 fr, χωρίς ομφαλό"
"J - VAC Δεξαμενή αναρρόφησης με φούσκα 100 ml"
"J - VAC Κλειστή δεξαμενή 150 ml"
"J - VAC Κλειστή δεξαμενή 450 ml"
"J - VAC Κλειστή δεξαμενή 300 ml"
SET Παροχεύτευση με δεξαμενή
"Στρογγυλή παροχέτευση Blake 10 fr, χωρίς ομφαλό, με δεξαμενή 100 ml"
"Στρογγυλή παροχέτευση Blake 10 fr, χωρίς ομφαλό, με τροκάρ και δεξαμενή 100 ml."
Στρογγυλή παροχέτευση Blake 15 fr, χωρίς ομφαλό, με δεξαμενή 100 ml
"Στρογγυλή παροχέτευση Blake 15 fr, χωρίς ομφαλό, με τροκάρ και δεξαμενή 100 ml"
Στρογγυλή παροχέτευση Blake 19 fr, χωρίς ομφαλό,με δεξαμενή 100 ml
"Στρογγυλή παροχέτευση Blake 19 fr, χωρίς ομφαλό, με τροκάρ και δεξαμενή 100 ml"
"Στρογγυλή παροχέτευση Blake 19 fr, χωρίς ομφαλό, με καμπτόμενο τροκάρ και δεξαμενή 100 ml"

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020