25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 05/05/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 6483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «3η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) και 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 1ο) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας ολομέλειας που ελήφθη κατά την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14-12-2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο ) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7295/30-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Την υπ. αρ. 9479/12-11-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την Τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια Τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 5-5-2016
Λήξη διαβούλευσης 13-5-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών «Τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 

 


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

PDF-Icon  Γ' Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Τροχήλατοι Προβολείς  

Σχόλια

#3 Γ' Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών - Τροχήλατοι ΠροβολείςΧρήστος Κουταλίδης 12-05-2016 17:06
ΠΡΟΣ ΤΟ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45
Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΘΗΝΑ 12/05/2016

ΘΕΜΑ: «3η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Κύριοι,
Θα θέλαμε μέσω του παρόντος να σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για «Τροχήλατους Προβολείς» , που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα :
Στη προδιαγραφή Νο 7 αναφέρεται «Η θερμοκρασία χρώματος να είναι τουλάχιστον 4.500Kelvin, σε απόσταση 1m. Μεγαλύτερη θερμοκρασία χρώματος θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα καθώς επίσης και η δυνατότητα επιλογής της χρωματικής θερμοκρασίας σε διάφορες τιμές.»

Σχόλιο: Η θερμοκρασία χρώματος υποδεικνύει την απόχρωση του φωτός, δηλαδή πόσο θερμό ή ψυχρό θα είναι το φώς που παράγεται από μία πηγή. Στην οδηγία IEC 60601-2-41, που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά λειτουργίας των Χειρουργικών Προβολέων, ορίζεται θερμοκρασία χρώματος από 3000Κ μέχρι 6700 Κ. Το εύρος 200 Kelvin που είναι η διαφορά της θερμοκρασίας χρώματος του προβολέα μας σε σχέση με την εν λόγω προδιαγραφή δεν έχει αντίκρισμα στην κλινική εφαρμογή και δεν γίνεται αντιληπτό καθώς και οι δύο θερμοκρασίες αποτελούν μέρος της φυσικής λευκής απόχρωσης του φωτός. Για το λόγο αυτό και για να επιτραπεί η συμμετοχή της εταιρείας μας και κατά συνέπεια ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στο χώρο των Χειρουργικών προβολέων όπως είναι η Maquet προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

«Η θερμοκρασία χρώματος να είναι τουλάχιστον 4.300 Kelvin, σε απόσταση 1m. Μεγαλύτερη θερμοκρασία χρώματος θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα καθώς επίσης και η δυνατότητα επιλογής της χρωματικής θερμοκρασίας σε διάφορες τιμές.»

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για τη Santair A.E.
Χρήστος Κουταλίδης
Υπεύθυνος Πωλήσεων
#2 Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών – Τροχήλατοι ΠροβολείςΠαναγιώτης Παπαπέτρος 12-05-2016 14:18
Αξιότιμοι Κύριοι,

κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσής σας, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η τεχνική προδιαγραφή Αρ.4 θα ήταν προτιμότερο να διατυπωθεί ως εξής : "Το μέγιστο ωφέλιμο ύψος εργασίας κάτω από τον προβολέα να είναι ΠΕΡΙΠΟΥ 195 cm", έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλος περιορισμός συμμετοχής.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες προδιαγραφές, συμφωνούμε με τις διατυπώσεις και το είδος που αντιπροσωπεύει η εταιρεία μας, τις καλύπτει.

Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Παπαπέτρος

AIMED Medical Equipment
Ασημακοπούλου 31,
Αγία Παρασκευή, Αθήνα, 15342, www.aimed.gr
τηλ. 210.6009573
fax. 210.6009223
#1 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν.Α.Ε. - Γ’ Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών – Τροχήλατοι ΠροβολείςΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 12-05-2016 10:11
Προς το
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45
Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/05/2016ΘΕΜΑ: Ανακοίνωσή σας τις 05/05/2016 με αριθμ. Πρωτ. 6483 – Γ’ Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών – Τροχήλατοι Προβολείς


Κύριοι,
Αναφερόμενοι στην ως άνω ανακοίνωσή σας, παρακάτω σας παραθέτουμε τα σχόλια μας προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για την προμήθεια τροχήλατων προβολέων CPV 31524110-9 .
Στην παράγραφο 8 ζητείται "η αποδιδόμενη ισχύς φωτός να είναι ρυθμιζόμενη έως τουλάχιστον 100.000 LUX σε απόσταση 1 m".

Η αιτούμενη ισχύς φωτός των 100.000 LUX (σημειωτέων ότι η αρχική απαίτηση ήταν 50.000 LUX ) αυξάνει το κόστος του προδιαγραφόμενο υ προβολέα χωρίς να προσφέρει ουσιαστικό όφελος στον χρήστη. Θεωρούμε ότι αποδιδόμενη ισχύς της τάξεως των 80.000 LUX είναι επαρκής για τροχήλατο προβολέα.

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία παράγραφο ως κάτωθι:"η αποδιδόμενη ισχύς φωτός να είναι ρυθμιζόμενη έως τουλάχιστον 80.000 LUX σε απόσταση 1 m. Μεγαλύτερη ισχύς θα εκτιμηθεί"

Πάντοτε στη διάθεσή σας παραμένουμε.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Ιωακειμίδης
Σύμβουλος Πωλήσεων

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020