25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 13/04/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 5400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: « 2η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Επιδεσμικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής»

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. Την υπ. αρ. 522/26-10-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
4. Την υπ’ αριθμ. 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 13ο ) εγκύκλιο που αφορά τη Διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων
5. Την υπ’ αριθμ. 68/14-12-2015 (αρ.πρωτ. ΔΥΠΕ 39418/21-12-2015) εγκύκλιο που αφορά τη Διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων
6. Την υπ’ αριθμ. 71/13-1-2016 και 19-1-2016 (θέμα 5ο) που αφορά την « Οδηγία για την αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση εκπόνησής τους και τη δημοσιότητά τους
7. Την υπ’ αριθμ. 76/3-3-2016 εγκύκλιο για την παράταση έως 30η Ιουνίου 2016 της προθεσμίας διενέργειας τακτικών διαγωνισμών από την ΕΠΥ και από τους δημόσιους φορείς υγείας ...... «Ενσωμάτωση σε ενιαίο κείμενο...»
8. Την υπ’ αριθμ. 4011/18-3-2016 ανακοίνωση θέσης του επιδεσμικού υλικού σε δημόσια διαβούλευση.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε 2η Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια « Επιδεσμικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής » CPV 33141110-4, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 13-4-2016
Λήξη διαβούλευσης 21-4-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Κουρνιώτη Αικατερίνη στο τηλέφωνο: 2531351551, φαξ: 2531081835, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών «Επιδεσμικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής» μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού  

Σχόλια

#3 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Β΄ΦΑΣΗΜ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 21-04-2016 10:41
Η εταιρεία μας, Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία εδώ και 30 χρόνια δραστηριοποιείτ αι στον χώρο της υγείας και συγκεκριμένα στην εισαγωγή, προώθηση, διανομή και υποστήριξη ιατροτεχνολογικ ών προϊόντων στην Ελλάδα, παρέλαβε την πρόσκληση για συλλογή τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια "Επιδεσμικού Υλικού" καθόσον ενδιαφέρεται πραγματικά να συμμετάσχει στον εν λόγω Διαγωνισμό.
Σκοπός της διαβούλευσης (σύμφωνα και με το ΠΔ118 αρθρ 3 παρ. 2) είναι να καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές, που θα ορίζουν τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, τα επίπεδα ασφάλειας, τις διαστάσεις καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό ή το προϊόν όσον αφορά την ποιότητα και την ορολογία. Τα ελάχιστα αυτά αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα, πρέπει εμπράκτως να αποδεικνύονται από κλινικές μελέτες,
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω επιτρέψτε μας να προτείνουμε τα ακόλουθα:
Στο κωδικό Α/Α 14 με τεχνική περιγραφή:
ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΣΥΓΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
Να είναι από διάφανο φίλμ πολυουρεθάνης και πλαίσιο στην πάνω
πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή και με
εγκοπή στο μέσο του επιθέματος.
Διαστάσεις:7cm Χ 8.5cm ± 2cm
Προτείνουμε να προστεθούν τα εξής σχόλια:
Να φέρει 2 επιπλέον αυτοκόλλητες υφασμάτινες ταινίες. Με χάρτινο περιθώριο περιμετρικά του φιλμ για εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. Να είναι συνδυασμός μαλακής υφασμάτινης αυτοκόλλητης ταινίας και διάφανους φιλμ πολυουρεθάνης. Με αυτοκόλλητη ετικέτα αναγραφής στοιχείων. Να κατατεθούν και κλινικές μελέτες.Στο κωδικό Α/Α 47 με τεχνική περιγραφή:
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕ ΝΟΙ - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ . ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 10cm Χ 4,5m ± 1cm Χ + 1 m
Προτείνουμε την ακόλουθη τεχνική προδιαγραφή:
Eπίδεσμοι ελαστικοί αυτοσυγκρατούμε νοι αυτοκόλλητοι από αφρώδες υλικό,
Σε κάθε ρολλό να φαίνονται τιπωμένα το όνομα του προιόντος και του κατασκευαστή,Δι αστάσεις 10cm Χ 4,5m ± 1cm Χ + 1 m
Στο κωδικό Α/Α 60 με τεχνική περιγραφή:
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ
ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ. Πλάτος : 2,5cm X 10m + 1m
Προτείνουμε την ακόλουθη τεχνική προδιαγραφή:
Διαφανής επιδεσμική ταινία,υποαλλερ γική,χειρουργικ ή,διάτρητη,πλασ τική,
η οποία σε κάθε ρολό να φέρει τυπωμένα το όνομα του προϊόντος και τον κατασκευαστή. Να κατατεθεί πιστοποιητικό βιοσυμβατότητας του προϊόντος. Διαστάσεων, περίπου, : 2,5cm X 10m + 1m
Στο κωδικό Α/Α 61 με τεχνική περιγραφή:
ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Διαστάσεις: 5cm X 10m + 1m
Προτείνουμε την ακόλουθη τεχνική προδιαγραφή:
Χάρτινη επιδεσμική ταινία, η οποία σε κάθε ρολό να φέρει τυπωμένα το όνομα του προϊόντος και τον κατασκευαστή. Να κατατεθεί πιστοποιητικό βιοσυμβατότητας του προϊόντος. Διαστάσεων, περίπου, : 5cm X 10m + 1m
Eπίσης παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις κάτωθι Γενικές Προδιαγραφές Διάφανων Επιθεμάτων:
Τα προσφερόμενα επιθέματα θα πρέπει να διαθέτουν φραγμό προστασίας έναντι εξωγενών μολυσματικών παραγόντων σύμφωνα με ASTM F1819-1998 & ASTM F903-1999, να είναι αδιάβροχα σύμφωνα με ASTM-ES-21-1992 / ASTM F1670 και να είναι ακτινοδιαπερατά . H κατασκευάστρια εταιρία, για την απόδειξη των ανωτέρω, θα πρέπει να δηλώνει με επίσημο έγγραφο (τεχνικό φυλλάδιο) την συμμόρφωση με τα ανωτέρω. Προσφορά στην οποία δεν θα εμπεριέχονται τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Κατόπιν πάντων των ανωτέρω, προτείνουμε να συμπεριληφθούν στις τεχνικές προδιαγραφές σας, όπως αναλυτικά αναφέρουμε/προτ είνουμε ανωτέρω ή άλλως σύμφωνα με την κρίση σας, κατόπιν των παρατηρήσεων μας και ακολούθως διεξάγετε έρευνα αγοράς για την προϋπολογισθείσ α δαπάνη, προκειμένου να διαφυλάξετε τα συμφέροντα του Νοσηλευτικού σας Ιδρύματος και να δημιουργήσετε αντικειμενικές συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες στον επικείμενο διαγωνισμό για την προμήθεια "Επιδεσμικού Υλικού" με σκοπό την επιλογή των τεχνικά αρτιότερων αλλά και συμφερότερων οικονομικά υλικών προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του συμφέροντος των πολιτών/ασθενών .
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση/επε ξήγηση.
#2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ JNJ ΣΤΗ Β' ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥJOHNSON& JOHNSON HELLAS AEBE 20-04-2016 09:39
Κύριοι,

θα θελαμε να συμπληρώσουμε στον Α/Α α/α 31 & 32 τα εξής:

Η Βακτηριοκτόνος δράση (το εύρος αυτής) να αποδεικνύεται με κλινικές μελέτες, καθώς η σημαντικότητα της δράσης αυτής είναι σημαντική, για την μείωση της πιθανότητας λοίμωξης χειρουργικού πεδίου (SSI)
#1 Β΄ Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Επιδεσμικού ΥλικούΠαναγιώτης Κεφαλάς 15-04-2016 15:00
ΠΡΟΣ
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 25313-51551, 351
ΑΘΗΝΑ, 15-4-2016

ΘΕΜΑ : Β' ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Κύριοι,

Αναφερόμενοι στo αίτημα του νοσοκομείου σας που αφορά στην διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τον επικείμενο διαγωνισμό προμήθειας "Επιδεσμικού Υλικού", θα θέλαμε να συμπεριληφθούν και οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές.

Για τα Α/Α 76 (Αυτοπροσκολλού μενο, αδιάβροχο, υπεραπορροφητικ ό αφρώδες επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης. Διαστάσεις 12,5cm x 12.5cm ± 2cm) και για το Α/Α 77 (Αυτοπροσκολλού μενο, αδιάβροχο, υπεραπορροφητικ ό αφρώδες επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης. Διαστάσεις 17,5cm x 17.5cm ± 2cm).

Θα θέλαμε να προστεθούν και τα παρακάτω:
"Τριών απορροφητικών στρωμάτων, αφρώδους, βισκόζης, πολυεστέρα" καθώς η περιγραφή είναι ελλιπής και δεν υπάρχει συμφωνία με την ήδη καταχωρημένη περιγραφή στο σύστημα του νοσοκομείου για τα αντίστοιχα επιθέματα που ήδη το νοσοκομείο προμηθεύεται.

Όπως άλλωστε οι προδιαγραφές για τα Α/Α 13 και 68-73 είναι αναλυτικές ώστε να περιγράφουν το σωστό επίθεμα, έτσι θα παρακαλούσαμε και οι περιγραφές στα προαναφερόμενα Α/Α 76 και 77 να γίνουν επίσης ακριβείς.

Επίσης παρακαλούμε να προστεθεί και ένα ακόμα επίθεμα το οποίο ήδη το νοσοκομείο αγοράζει και έχει ανοιχτεί ο κωδικός του:
Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη τη επιφάνεια, εκτατό, με περιθώριο, τριών απορροφητικών στρωμάτων αφρώδους, βισκόζης, πολυεστέρα, αδιάβροχο, με ειδικές εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι εκτατό όταν απαιτείται κατά την χρήση του για κάλυψη δύσκολων περιοχών με κινητικότητα . Διαστάσεις
13,5cm x 16,5cm οβάλ
και 16cm x 20cm οβάλ

Πάντοτε στη διάθεσή σας.
ΜΕ ΤΙΜΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA A.E.
ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020