25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

                  ethnosimo
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
e-Αιμοδότες

Οι μαθητές της Ομάδας Ρομποτικής και Προγραμματισμού του 3ου Γενικού Λυκείου Κομοτηνής, με τη βοήθεια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και σε συνεργασία με τη Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», δημιούργησαν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-Αιμοδότες, το οποίο κατέκτησε το 1ο βραβείο στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM του Προγράμματος Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Generation Next του ιδρύματος Vodafone. Στόχος του e-Αιμοδότες είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δημοτών της πόλης μας για θέματα που αφορούν στη διαδικασία αιμοδοσίας, την αιμοπεταλιοαφαίρεση, αλλά και τη δωρεά μυελού των οστών. Για να επιτευχθεί ευαισθητοποίηση, είναι απαραίτητη η πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών για την αιμοδοσία, αλλά και το κυριότερο η κατανόηση και ο ενστερνισμός της ουσίας της εθελοντικής προσφοράς ως τρόπου σκέψης και ζωής.


Επιπλέον, η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η ανάγκη συλλογής επαρκούς κι ασφαλούς αίματος από εθελοντές, μη αμειβόμενους αιμοδότες, προκειμένου να καλυφθούν οι πάγιες και διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες υγείας. Σε αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά η βασική καινοτομία του e-Αιμοδότες, διευκολύνοντας τη Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, καθώς θα προσφέρει στους χρήστες του τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα τόσο για τις έκτακτες ανάγκες για προσφορά αίματος όσο και για τις προγραμματισμένες εξορμήσεις και δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας.

Συγκεκριμένα, το e-Αιμοδότες αποτελείται από 3 μέρη:

1. Το πληροφοριακό σύστημα για τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, το οποίο θα καταγράφει τις τρέχουσες ανάγκες σε αίμα και τις προγραμματισμένες αιμοδοσίες

2. Τη διαδικτυακή εφαρμογή https://e-aimodotes.sch.gr/civilian/ για την άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση των χρηστών

3. την android εφαρμογή για την άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση των χρηστών, μέσω φορητών συσκευών (η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και μπορείτε να την "κατεβάσετε" δωρεάν από το Play Store (https://bit.ly/e-aimodotes).

Καταληκτικά, είναι κοινή μας πεποίθηση ότι αυτή η βασική καινοτομία του e-Αιμοδότες, θα απολάβει πλήρους αποδοχής από όλους τους Δημότες της πόλης μας, καθώς θα συμβάλλει σε μέγιστο βαθμό στην προσέλκυση και αύξηση του αριθμού των εθελοντών αιμοδοτών, στην κάλυψη των τρεχουσών αναγκών αίματος και στη βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων αίματος από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τους υπεύθυνους καθηγητές του 3ου Λυκείου Κομοτηνής που, εμπνευσμένοι, καθοδήγησαν τους μαθητές τους και τους μεταμόρφωσαν από απλούς χρήστες Τεχνολογίας σε Δημιουργούς Τεχνολογίας Ζωής.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ

 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020