25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

                  ethnosimo
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 Προς : ΜΜΕ Ν. Ροδόπης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

 

Ο αγώνας συνεχίζεται και οι μάχες κερδίζονται σιγά – σιγά, αλλά σταθερά με τη συμμετοχή όλων.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Γ.Ν.Κομοτηνής, ευχαριστούν θερμά και πάλι:

 • Την Εταιρία ΄΄ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ΄΄ για τη δωρεά των κάτωθι ειδών:
 1. Συσκευές παροχής οξυγονοθεραπείας, υψηλής ροής  τεμ. 3. High Flow O2 mixer (Draeger).
 2. Μόνιτορτεμ.  5.  General electric Monitor 15'' B650.
 3. Φορητοίαπινιδωτέςτεμ. 4. Nihon Kohden, tec-5621.
 4. Κρεβάτια ΜΕΘ  τεμ. 2.
 5. Πιεσόμετρα με οξύμετρα οθόνη  τεμ. 15.
 6. Στολές υψηλής προστασίας  TYVEK μιας χρήσης   τεμ. 3.000.
 7. Ποδιές χειρουργικές  τεμ. 1000.
 8. Ποδιές μιας χρήσης τεμ.  5.000.
 9. Αδιάβροχα ποδονάρια   τεμ. 1.000.
 10. Κλίβανο αποστείρωσης  τεμ. 1 (20lt).
 • Τον Πρόεδρο και τα μέλη Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης, για τη δωρεά μιας συσκευής Airvo 2 του οίκου Ficher & Paykel Σουηδίας.
 • Την «Εθελοντική ΔράσηCOVID- 19 ResponseGreece» ΔΙΑ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης για τη δωρεά πενήντα πέντε (55) προστατευτικών ασπίδων.
 • Τους κυρίους Οσμάν Σινάν και Οσμάν Φατίχ δια του κ.Εμμανουήλ Α.Κιουτσούκη για τη δωρεά ενός Νεφελοποιητή PHILIPS, στα πλαίσια πρωτοβουλίας συμπολιτών για την ενίσχυση του Γ.Ν. Κομοτηνής, με υγειονομικό υλικό, εξοπλισμό ΜΕΘ και ΜΑΦ και αναπνευστήρων.
 • Την εταιρεία ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε για τη δωρεά εκατόν τριάντα (130) προστατευτικών χειροποίητων μασκών.
 • Την Εταιρία ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΑΕ για τη δωρεά εβδομήντα (70) στολών υψηλής προστασίας.
 • Την Εταιρία ΖΑΚΩΝΗΣ ΑΕ για τη δωρεά τριάντα (30) στολών υψηλής προστασίας.
 • Τη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ – MARINΑΘΗΝΑ, για τη δωρεά 960 χειρουργικών μασκών και 200 ποδοναρίων υψηλής προστασίας.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ !

ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ !

Κομοτηνή, 24-04-2020

H Διοικήτρια
του Γ.Ν. Κομοτηνής

Μαγδαληνή Γιαμουστάρη

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

 • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
 • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II  Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020