25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»
Διεύθυνση: Balkan Center,
Κτίριο Δ, 3ος όροφος
10ο χλμ οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης
570 01, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 2310 024 040
Φαξ: (+30) 2310 024 078
 

Θεσσαλονίκη, 26/07/2013

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ No 1


Η Διαχειριστική Αρχή των Προγράμματων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με την υποστήριξη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» και της Εθνικής Αρχής στη Βουλγαρία, οργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Promoting the beauty of the Cross border area and its people-Προωθώντας την ομορφιά της διασυνοριακής περιοχής και των ανθρώπων της» με την ευκαιρία της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (European Cooperation Day), που θα εορταστεί φέτος την 21η Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

small logo

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα «Promoting the beauty of the Cross border area and its people-Προωθώντας την ομορφιά της διασυνοριακής περιοχής και των ανθρώπων της» αρχίζει από σήμερα με καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φωτογραφιών την 04/09/2013.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ιδιώτες και ερασιτέχνες φωτογράφοι άνω των 18 ετών που κατοικούν στην επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».

interreg-iv

Οι καλύτερες φωτογραφίες θα βραβευθούν, ενώ επιλεγμένες φωτογραφίες θα εκτεθούν στην πόλη της Κομοτηνής κατά το χρονικό διάστημα 13-16/09/2013.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρίσκονται σύντομα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος:
www.greece-bulgaria.eu στην κατηγορία "Latest News", καθώς και στην ιστοσελίδα www.interreg.gr

euro-cooperation-day2

PDF-Icon  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020