25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

Χειρουργική:

 1. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα
 2. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας:

 1. Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων
 2. Νοσηλευτική φροντίδα κεντρικού φλεβικού καθετήρα

Ορθοπεδική:

 1. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα
 2. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών

Ουρολογική:

 1. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα
 2. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών

Μαιευτική:

 1. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα
 2. Λήψη καλλιέργειας ούρων σε ενήλικες(γυναίκες)

Οφθαλμολογική:

 1. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών
 2. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ:

 1. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα
 2. Πρόληψη οριζόντιας μετάδοσης λοιμώξεων

Εξωτερικά Ιατρεία:

 1. Ενδομυϊκή χορήγηση φαρμάκων

Παθολογική:

 1. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα
 2. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών

Παιδιατρική:

 1. Λήψη ζωτικών σημείων σε παιδιατρικούς ασθενείς
 2. Λήψη καλλιέργειας ούρων σε νεογνά και παιδιά

Καρδιολογική:

 1. Υποδόρια χορήγηση φαρμάκων
 2. Νοσηλευτική φροντίδα κυστεοoυρηθρικού καθετήρα τύπου Foley

Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης:

 1. Πρόληψη οριζόντιας μετάδοσης λοιμώξεων
 2. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού:

 1. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών
 2. Νοσηλευτική φροντίδα Κ.Φ.Κ. τύπου Hickman


Σύμφωνα με τον υπ' αριθμ. πρωτ. 16846/18-10-2012 έγγραφο της 4ης ΥΠΕ περί εφαρμογής των Προτυποποιημένων Νοσηλευτικών Διαδικασιών και Κλινικών Πρωτοκόλλων στα Νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ, ορίζεται η ύπαρξη ενός Κλινικού Νοσηλευτή, ως υπεύθυνο επικοινωνίας με την Επιτροπή Πρωτοκόλλων της 4ης ΥΠΕ.

Για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, το άτομο που ορίστηκε από τη Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Κα Αριαντζίδου Αναστασία, είναι η Κουρτούμα Μαρία, Νοσηλεύτρια του Παιδιατρικού Τμήματος και Μέλος της Επιτροπής Πρωτοκόλλων της 4ης ΥΠΕ.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:

Σταθερό 25310 72231
Κινητό: 6942 841912
email: mariakourtouma@yahoo.gr

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

 • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
 • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II  Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020