25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

   

 

 

Κομοτηνή, 20/1/2017

                                       Αριθ. Πρωτ: 1094

 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45
                    69100 Κομοτηνή
Πληροφορίες: Αγγέλη Ιφιγένεια
Τηλ.: 25313 51549
Fax:   25310 22515
Email: grammateia@komotini-hospitaI.gr             
 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 440/13-01-2017 επιστολή του ΑΣΕΠ ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 759/ΑΔ/28-12-2016 εκδοθείσα Προκήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για την πρόσληψη με ατομικές συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ 29 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2018. Η προκήρυξη θα επανεκδοθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μετά την έγκριση της όλης διαδικασίας από τον ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην εν λόγω προκήρυξη μπορούν να ζητήσουν να τους επιστραφούν από το Γραφείο Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» ή να τα επικαιροποιήσουν και να προσθέσουν τυχόν νέα δικαιολογητικά που απαιτούνται με τη νέα αίτηση που θα χρειαστεί να υποβάλλουν, εφόσον εκδηλώσουν εκ νέου ενδιαφέρον για την κατάληψη μίας από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Για οποιανδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Προσωπικού και συγκεκριμένα στην κα Δελημπεκάκη Αικατερίνη τηλ επικοινωνίας 2531351200.  

Ο Διοικητής

Γεώργιος Φιλιππίδης


 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020