Εκτύπωση

 

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού
Τηλέφωνο: 25313 51245
Email: aty@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας.

 

 Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1   ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΟ 19-07-2021): 1. HYUNDAI MOTOR C MATRIX ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΥ4948 2. HYUNDAI MOTOR CH-1 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΥ8669 ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ: 1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ: - ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣΕΠΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ;ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ Μ.Ο.Α. 3. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 4. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 5. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 21-07-1990 στις 15:00 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: protokolo@komotini-hospital.gr με θέμα "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της παραγγελίας. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεση της παραγγελίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ