Εκτύπωση

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Αποθήκη Παγίων - Κατραντζής Αναστ.
Τηλέφωνο: 25313 51450
Email: pagia@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας.

 

 Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1   ΑΡΑΚΑΣ 40 ΚΙΛΑ
2   ΑΥΓΑ 150 ΤΕΜΑΧΙΑ
3   ΖΑΧΑΡΗ 90 ΚΙΛΑ
4   ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 120g ( ΚΑΣΤΕΡ ) 35 ΤΕΜΑΧΙΑ
5   ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ 3 ΚΙΛΩΝ 90 ΤΕΜΑΧΙΑ
6   ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 2 ΚΙΛΑ
7   ΠΟΥΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 2 ΚΙΛΑ 40 ΚΙΛΑ
8   ΣΠΑΝΑΚΙ 40 ΚΙΛΑ
9   ΦΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 1 ΚΙΛΟ 6 ΚΙΛΑ
10   ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ ΣΥΚΣΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 1 ΚΙΛΟ 6 ΚΙΛΑ

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 15/10/2021 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: protokolo@komotini-hospital.gr με θέμα "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της παραγγελίας. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεση της παραγγελίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ