Εκτύπωση


 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης Αναλώσιμου Υλικού
Τηλέφωνο: 25313 51261
Email: analosima@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας.

 

 Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 2018 ΜΠΛΟΚ 25 ΦΥΛΛΩΝ "ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ". ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ, ΧΗΜΙΚΟ, 17Χ24cm, ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΠΟ 6451..... 50
2 0084 ΜΠΛΟΚ 50 ΦΥΛΛΩΝ "ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ". ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ, Α4 50
3 2282 ΜΠΛΟΚ 50 ΦΥΛΛΩΝ "3ΩΡΗΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ". ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΜΕ, 21Χ14cm 50
4 2278 ΜΠΛΟΚ 50 ΦΥΛΛΩΝ "ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΥΟΥ". ΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ, Α4, ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΜΕ 30
5 0257 ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (300 ΦΥΛΛΩΝ), ΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ, 24,5Χ34cm 4
6 1555 ΦΥΛΛΟ "ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕΘ". ΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ, 60Χ43cm 1500
7 0069 ΜΠΛΟΚ 50 ΦΥΛΛΩΝ "ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ". ΤΡΙΠΛΟΥΝ, 21Χ14cm 50

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 27/09/2021 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: protokolo@komotini-hospital.gr με θέμα "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της παραγγελίας. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεση της παραγγελίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ