Εκτύπωση

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης Αναλώσιμου Υλικού
Τηλέφωνο: 25313 51261
Email: analosima@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας.

 

 Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 1641 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ DRYM EPSON 6200 (1200) 2
2 92290 ORIGINAL TONER KONICA MINOLTA TN222 1
3 1518 ΣΥΜΒΑΤΟ ΤΟΝΕΡ HP 1010, 1012 (12A) 3
4 9444 ORIGINAL TONER OKI B401 (44992402) 2
5 1814 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΤΟΝΕΡ EPSON 1200 3
6 1865 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΤΟΝΕΡ CANON 6200 3
7 2028 ΣΥΜΒΑΤΟ ΤΟΝΕΡ LEXMARK MX 310 10000 ΣΕΛΙΔΩΝ 5
8 2229 ORIGINAL DRYM LEXMARK MX 310 3
9 94639 ΣΥΜΒΑΤΟ ΤΟΝΕΡ TK-5230  BLACK 2
10 94641 ΣΥΜΒΑΤΟ ΤΟΝΕΡ TK-5230  CYAN 2
11 94643 ΣΥΜΒΑΤΟ ΤΟΝΕΡ TK-5230  YELLOW 2
12 94644 ΣΥΜΒΑΤΟ ΤΟΝΕΡ TK-5230  MAGENTA 2

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 13/09/2021 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: protokolo@komotini-hospital.gr με θέμα "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της παραγγελίας. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεση της παραγγελίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ