Εκτύπωση


 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης Υγειονομικού Υλικού
Τηλέφωνο: 25313 51492 - 51244
Email: ygyliko@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας.

 

 Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 0500 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 60mm
Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατομής ιστών επαναφορτιζόμενα με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση με ισχυρούς πεπλατυσμένους αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου ορθογώνιας διατομής ή ισοδύναμο που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ. Εφοδιασμένα με τεχνολογία πεπλατυσμένων αγκτήρων ορθογώνιας διατομής ή ισοδύναμο και πεπλατυσμένου στα άκρα υποδοχέα, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις κατά την πυροδότηση, με μηχανισμό αποφυγής επαναπυροδότησης. Να διατίθονται σε πλήρη γκάμα εργαλείων, σε διαστάσεις 60mm ( για αγγειακό, κανονικό και παχύ ιστό )
30 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 20/10/2021 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: protokolo@komotini-hospital.gr με θέμα "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε διάστημα μίας εβδομάδας από την υποβολή της παραγγελίας. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεση της παραγγελίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ