25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη
25313.51425
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
25313.51332   /   25313.51529

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα που θα ακολουθηθούν για τα έτη 2012 (Πιλοτικά) και 2013 από το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής είναι τα ακόλουθα:

Κατά τμήματα:

Χειρουργείο:

 1. Κατευθυντήριες οδηγίες για την αποθήκευση αποστειρωμένου υλικού
 2. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών

 Αναισθησιολογικό:

 1. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών
 2. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα 

nursery_protocols_6

Χειρουργική:

 1. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα
 2. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας:

 1. Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων
 2. Νοσηλευτική φροντίδα κεντρικού φλεβικού καθετήρα

Ορθοπεδική:

 1. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα
 2. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών

Ουρολογική:

 1. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα
 2. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών

Μαιευτική:

 1. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα
 2. Λήψη καλλιέργειας ούρων σε ενήλικες(γυναίκες)

Οφθαλμολογική:

 1. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών
 2. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ:

 1. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα
 2. Πρόληψη οριζόντιας μετάδοσης λοιμώξεων

Εξωτερικά Ιατρεία:

 1. Ενδομυϊκή χορήγηση φαρμάκων

Παθολογική:

 1. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα περιφερικού κεντρικού καθετήρα
 2. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών

Παιδιατρική:

 1. Λήψη ζωτικών σημείων σε παιδιατρικούς ασθενείς
 2. Λήψη καλλιέργειας ούρων σε νεογνά και παιδιά

Καρδιολογική:

 1. Υποδόρια χορήγηση φαρμάκων
 2. Νοσηλευτική φροντίδα κυστεοoυρηθρικού καθετήρα τύπου Foley

Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης:

 1. Πρόληψη οριζόντιας μετάδοσης λοιμώξεων
 2. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού:

 1. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών
 2. Νοσηλευτική φροντίδα Κ.Φ.Κ. τύπου Hickman


Σύμφωνα με τον υπ' αριθμ. πρωτ. 16846/18-10-2012 έγγραφο της 4ης ΥΠΕ περί εφαρμογής των Προτυποποιημένων Νοσηλευτικών Διαδικασιών και Κλινικών Πρωτοκόλλων στα Νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ, ορίζεται η ύπαρξη ενός Κλινικού Νοσηλευτή, ως υπεύθυνο επικοινωνίας με την Επιτροπή Πρωτοκόλλων της 4ης ΥΠΕ.

Για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, το άτομο που ορίστηκε από τη Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Κα Αριαντζίδου Αναστασία, είναι η Κουρτούμα Μαρία, Νοσηλεύτρια του Παιδιατρικού Τμήματος και Μέλος της Επιτροπής Πρωτοκόλλων της 4ης ΥΠΕ.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:

Σταθερό 25310 72231
Κινητό: 6942 841912
email: mariakourtouma@yahoo.gr

To Εργο Medicinet II

 Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α).

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

 • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
 • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria)

με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.  

 

Medicinet II  Logo 2

  

Περισσότερα...

4ype-logo

logoYYKA custom

logo3

 

GR-BU Logo

aima2